Kontakt

Social effekt: 718 job og opkvalificeringsforløb

Den Sociale Kapitalfond har gjort status over den konkrete impact acceleratorprogrammer og direkte investeringer har haft. Pr. 31/12 2016 kan vi konstatere en nettotilvækst på 718 job og opkvalificeringspladser i 55 virksomheder, vi har arbejdet sammen med og har data fra. Den gennemsnitlige tid fra program- eller investeringsstart til 31/12 2016 lå på ca. 26 måneder.

Den Sociale Kapitalfond (SKF) havde pr. 31/12-2016 været direkte engageret i i alt 59 virksomheder i form af enten direkte investeringer eller via acceleratorprogrammerne Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social Startup (SSU).

Samlet set er antallet af personer tilknyttet virksomhederne steget med 718 personer pr. 31/12-2016 siden enten investeringstidspunkt eller programstart, hvor af 259 er udsatte ansatte, mens 336 flere er tilknyttet uddannelses-, opkvalificerings- og afklaringsforløb. Samlet set er antallet af personer tilknyttet virksomhederne i alt således steget med knap 60 pct. Antallet af udsatte personer ansat i virksomhederne er fordoblet, mens antallet af personer i uddannelses-, opkvalificerings- og afklaringsforløb er steget med ca. 70 pct.

Læs hele notatet her.

Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk