Kontakt

All Ears TM: Mønstervirksomhed for sociale vækstinvesteringer

All Ears TM har siden vækstfinansieringen fra Den Sociale Kapitalfond i 2012 udviklet sig til et af de førende ”fundraising”-bureauer i Danmark. Virksomhedens konsulenter foretager hver måned mere end 50.000 opkald på vegne af kunderne, uden at kundernes kunder ved, at der i den anden ende sidder et menneske med et synshandicap. Flertallet af All Ears TM -konsulenter har nemlig synshandicap – en af de grupper, der har allersværest ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hos All Ears TM er de svagtseende konsulenter imidlertid et vigtigt aktiv med særlige forudsætninger for at have en nærværende dialog, som All Ears’ kunder i stigende grad efterspørger.

Kombinationen af All Ears TM særlige talenter og den strategiske satsning på et fundraisingmarked, der er i vækst, har betydet at All Ears TM i dag spiller en vigtig rolle for en række NGO’er med at understøtte deres mission – virksomheden er i sandhed en, som arbejder for positiv forandring og impact.

”Samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond har virkelig flyttet os som virksomhed ift. lokaler, systemer og kompetencer. Vi blevet skarpere på, hvordan vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og medarbejdere, og vi er nu klar til at tage nye skridt på denne rejse, siger Rasmus Duus, direktør i All Ears TM, der påpeger, at udviklingen er sket på en sådan måde, så de forretningsmæssige ambitioner er gået hånd i hånd med ambitionen om at skabe arbejdspladser til mennesker med et synshandicap.

Den Sociale Kapitalfond ser All Ears TM som en mønstervirksomhed, som har formået at gøre strategi til handling, sikre vækst og forankring i det valgte markedssegment – og på den baggrund skabt jobs til mennesker med synshandicap. Virksomheden har samtidig gennemført et generationsskifte i bestyrelse og ledelse indenfor en periode på bare 5 år. Den Sociale Kapitalfond investerede i adm. direktør Connie Hasemann, som nu tager rollen som protektor for All People Fonden. Fonden er ejer af All Ears TM, hvor Rasmus Duus overtager rollen som ny adm. direktør. Virksomheden har således afsluttet sit vækstfinansieringsforløb ved også at have fuldt ud tilbagebetalt sit lån. Det betyder, at Den Sociale Kapitalfond kan geninvestere i andre sociale vækstvirksomheder.