Kontakt

Vækstprogrammer skaber resultater

Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp

  • Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social StartUp (SSU) er Danmarks første acceleratorer for socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere, der vil styrke inklusionen af udsatte ledige på arbejdsmarkedet.
  • Målsætningerne for programmerne i forhold til virksomhedernes resultater er, at programvirksomhederne skal have flere udsatte personer ansat og i uddannelse1 , samtidig med at de bliver mere økonomisk bæredygtige.
  • 31 virksomheder har pr. 30/6-2015 deltaget i enten SVP eller SSU, og samtlige virksomheder var stadig aktive pr. 30/6-2015. SVP har haft 22 deltagervirksomheder i perioden april 2013 til juni 2015, og SSU har haft 9 deltagervirksomheder i perioden august 2014 til juni 2015.
  • Flertallet af programvirksomhederne i SVP og SSU har oplevet en stigning i omsætningen og antallet af medarbejdere siden deltagelse i programmerne. Samlet set har virksomhederne haft en nettotilgang på 250 – ca. 30 pct. – medarbejdere og personer i uddannelse2 i perioden fra deres programansøgninger til 30/6-2015.
  • Knap tre ud af fire af virksomhederne har i programperioden oplevet en stigning i antallet af udsatte personer (såsom personer på førtidspension, i fleksjob mv.) ansat i virksomhederne. I alt har programvirksomhederne fået 70 flere udsatte personer ansat i løbet af programperioden, foruden 47 flere ordinært ansatte. Jo længere tid programmet har haft til at ”virke”, desto større synes effekten at være: Fx har alle virksomheder fra første runde af SVP mindst fordoblet antallet af udsatte ansat i den enkelte virksomhed.
  • Programvirksomhederne havde medio 2015 tilsammen 1086 mennesker ansat eller i uddannelse.
  • Den samlede omsætning for alle 31 virksomheder var i 2014 ca. 151 mio. kr. – en stigning på ca. 10 pct. i forhold til 2013. Normalen for små og mellemstore virksomheder i Danmark er i disse år typisk 2-5 pct. omsætningsvækst, alt efter branche og virksomhedsstørrelse. Næsten alle SVP- og SSU-virksomheder har oplevet en vækst i omsætningen – heraf ca. 85 pct. af de virksomheder, der deltog i SVP inden for regnskabsårene 2013 og 2014
  • I SVP, hvor fokus i særlig grad er på at hjælpe de etablerede og ofte økonomisk pressede virksomheder til at blive forretningsmæssigt bæredygtige, har ca. 67 pct. af de virksomheder, der deltog i SVP inden for regnskabsårene 2013 og 2014, forbedret deres resultat i perioden.
  • Samlet set peger resultaterne i retning af, at de overordnede målsætninger for programmerne er nået på kort sigt.

Læs vores arbejdspapir for uddybelse eller find flere resultater og erfaringer fra vores programmer blandt vores publikationer