Kontakt

Borg og Bigum øger social indsats

Med hjælp fra Den Sociale Kapitalfond gennem acceleratorprogrammet Social StartUp har Borg og Bigum nu et mål om, at 20% af deres ansatte i 2016 skal være tidligere udsatte ledige. 

Borg-Bigum_Annette og Jonas2

Borg og Bigum har i 30 år leveret promotion-artikler, profiltøj og firmagaver til hele verden og er i dag markedsleder i Norden. Da en medarbejder i salgsafdelingen opdagede muligheden for at skabe arbejdspladser til udsatte ledige, begyndte Borg og Bigum at lægge en strategi og plan for, hvordan det skulle ske.

Borg og Bigum søgte om optagelse i Social StartUp for at få hjælp til at blive en rummelig arbejdsplads for udsatte borgere og vise, at man kan drive en rentabel forretning imens. I forløbet har Borg og Bigum i samarbejde med Den Sociale Kapitalfonds forretningsudviklere således arbejdet med analyse af markedet og potentialet for at tilbyde socialt ansvarlige produkter, fokuseret modellen for hvordan Borg og Bigum konkret kan integrere deres forretningsmodel med skabelsen af rummelige arbejdspladser og har således lavet en konkret handlingsplan for, hvordan man skal indfri virksomhedens nye sociale mål om på sigt at have 30% udsatte blandt virksomhedens medarbejdere.

Borg og Bigum er en sæsonpåvirket virksomhed, hvor særligt firmajulegavesæsonen kræver ekstra bemanding. Derfor giver det god mening for virksomheden at udnytte den fleksible arbejdskraft, som bl.a. fleksjobordningen tilbyder, og som oftest udgøres af udsatte ledige. Derfor er Borg og Bigum i dialog med flere kommuner om at indlede et samarbejde, der skal gøre det nemmere for Borg og Bigum at møde og ansætte udsatte ledige. Borg og Bigum betragter sig selv som en ressourcestærk virksomhed, og derfor har de ambitioner om at inkludere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som statistisk set er nogle af de sværeste at inkludere og fastholde på arbejdsmarkedet. Derudover planlægger virksomheden også et helt særligt forløb for flygtninge, hvor arbejde kombineres med sprogtræning og interkulturelt møde.

Borg og Bigum har også indledt samarbejde med Glad Design, som tidligere har deltaget i Det Sociale Vækstprogram. Glad Design har bl.a. leveret designs til Mads Nørgaard og leverer nu også særlige design til Borg og Bigums produktportefølje.

Ved Social StartUp-forløbets afslutning i sommeren 2016 havde Borg og Bigum tre personer ansat i fleksjobordningen og en person i virksomhedspraktik. Virksomheden har et mål om at have 20% udsatte medarbejdere i 2016.

Læs mere om Social StartUp og om programmets resultater eller find flere deltagere fra Social StartUp