Kontakt

Disrupted? Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og sociale virksomheder

Indtoget af den fjerde industrielle revolution tegner sig som en voldsom og samfundsændrende kraft. Men hvad betyder det for de grupper, der allerede nu er på kanten af arbejdsmarkedet? For nogle betyder udviklingen formentlig bedre muligheder for at blive en del af fællesskabet, for andre skubber den – måske – i den forkerte retning.

Den fjerde industrielle revolution og debatten om robotternes rolle på arbejdsmarkedet fylder, og de senere år har budt på en række studier og rapporter. Men vi mangler analysen, der sætter fokus på konsekvenserne for udsatte grupper, og de virksomheder der skaber job til dem.

For sociale investorer og fonde og for alle som arbejder for at skabe muligheder for dem, som har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet, er det afgørende at forstå udviklingen. Det bliver en forudsætning for at kunne investere og prioritere rigtigt.

Derfor er Den Sociale Kapitalfond, TrygFonden og Det Centrale Handicapråd gået sammen om et udviklingsprojekt. Det skal undersøge, hvilke typer jobs der vil forsvinde eller radikalt forandres. Projektet vil særligt have fokus på potentialerne i den teknologiske udvikling: hvor og hvordan betyder den nye teknologi nye muligheder? I hvilke virksomheder og brancher er fremtidens arbejdspladser for udsatte grupper?

Vil du vide mere? Kontakt projektleder Rune Riisbjerg Thomsen.

Læs mere om projekterne i Analyse her.

Projektleder
Rune Riisbjerg Thomsen T: +45 31 40 83 37 E: rrt@socialkapitalfond.dk
Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk