Kontakt

Ny analyse: Robotterne udfordrer især unge, ufaglærte og mennesker med handicap

I alt 820.000 danskere har jobs med relativt mange opgaver, der kan løftes af robotter og andre digitale løsninger, viser ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond. Unge, ufaglærte og handicappede er i højere grad i risikozonen for at miste deres job. Geografisk vil det påvirke Vestjylland mere end resten af landet.

Ny teknologi vil i fremtiden overtage mange arbejdsopgaver, og nogle grupper kan forvente større påvirkning end andre. Analysen viser, at knap 55 pct. af unge mellem 18 og 25 år besidder jobs, der i høj grad vil blive påvirket af den teknologiske udvikling. Det samme gælder ufaglærte, hvor 55 pct. udfører relativt mange opgaver, der kan varetages af ”robotter”. Desuden vil personer i fleksjob blive hårdt ramt, da 45 procent af de nuværende fleksjob dækker over opgaver, der kan automatiseres. Det viser en ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond, der gennemføres i samarbejde med Det Centrale Handicapråd og TrygFonden.

”I debatten om robotter, banebrydende fintech og spændende platformsøkonomi overser vi de udsatte ledige, som allerede i dag kæmper for at få foden indenfor. Den fjerde industrielle revolution kan betyde voldsomme udfordringer for deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Derfor har vi sat gang i projektet her, så vi får alle med,” siger direktør Lars Jannick Johansen, Den Sociale Kapitalfond.

Analysen belyser samtidig, hvordan de jobs, der nemmest kan overtages af robotter, er fordelt geografisk. Her ser vi at 45 pct. af de beskæftigede i en række vestjyske kommuner havde jobs indeholdende mange opgaver velegnet til automatisering, mens fx kun godt hver fjerde beskæftigede i kommuner nord for København var kendetegnet ved det samme. En række kommuner i fx Nordjylland og Vestsjælland var desuden kendetegnet ved at have relativt mange personer uden for beskæftigelse. De kommuner står med en dobbeltudfordring på beskæftigelsesområdet. De skal både løfte flere i beskæftigelse og samtidig ruste dem, der har et job, til den teknologiske udvikling, der vil påvirke dem.

Andel af personer beskæftiget i jobs med højt automatiseringspotentiale fordelt efter bopælskommune, 2015 (pct.)

Analysen har også set på gruppen af mennesker i fleksjob, som er en af de ordninger, der sigter på at skabe rammer for at personer, der ikke kan bestride et almindeligt fuldtidsjob, alligevel kan bidrage på arbejdsmarkedet. Denne gruppe kan også forvente massiv påvirkning fra ny teknologi, da 45 procent af fleksjobbere løser mange opgaver, der kan automatiseres.

Ud over ufaglærte og personer i fleksjob generelt er mennesker med handicap en af de grupper, der er særligt udsatte for at miste deres job. Analysen viser for eksempel, at mange af de personer med ADHD og muskelsvind, som det er lykkedes at få foden inden for på arbejdsmarkedet, befinder sig i jobs med mange opgaver med højt potentiale for automatisering.

Læs notaterne Unge, ufaglærte og handicappede er udsatte, når automatiseringen ruller og Vestjyske jobs under pres fra den 4. industrielle revolution og bliv klogere på undersøgelsen her.


Disrupted?

Den Sociale Kapitalfond, TrygFonden og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om udviklingsprojektet Disrupted?, der undersøger, hvordan socialt udsatte og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet vil blive påvirket af teknologiske udvikling.

Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk
Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Rune Riisbjerg Thomsen T: +45 31 40 83 37 E: rrt@socialkapitalfond.dk