Kontakt

Succesfuld investering afsluttet

Succesfuld investering i All Ears TM omsat til mange jobs til svagtseende og stor vækst i omsætning og aktiviteter. Fem år efter All Ears TM og Den Sociale Kapitalfond indgik aftale om vækstfinansiering i form af et lån, er dette blevet fuldt tilbagebetalt.

Det betyder, at Den Sociale Kapitalfond kan understøtte flere virksomheder med social vækstfinansiering så flere på kanten af arbejdsmarkedet kan komme i arbejde og realisere deres potentiale.

Det er en succes for All Ears TM, som har skabt mere end 30 jobs og uddannelsespladser og en omsætningsstigning på mere end 200 pct. i perioden 2012 til 2016.

Casen underbygger samtidig ideen om, at vi kan investere os til social og inkluderende vækst, og skabe væsentlige forandringer for både mennesker og virksomheder. I dette tilfælde i samarbejde med en unik virksomhed, som demonstrerer, hvordan mennesker med synshandicap kan udvikle særlige kompetencer og gøre et handicap til en styrke.

Den Sociale Kapitalfonds kompetencepartnere har ydet et betydeligt bidrag til strategiudvikling og risikoafdækning tidligt i forløbet.

Ny fond sikrer fremtiden
All Ears TM gennemfører nu et generationsskifte, hvor adm. direktør Connie Hasemann fratræder, og overlader posten til Rasmus Duus. All Ears TM har siden starten været drevet som en forretning med et stort socialt ansvar, og Connie Hasemann har i mere end 20 år været bannerfører. Det har sikret arbejdspladser for mennesker med synshandicap, som er en af de grupper af mennesker i Danmark, som har sværest ved at få og fastholde et arbejde.

Samtidig etablerer All Ears en erhvervsdrivende fond, All People Fonden. Denne vil arbejde med at udbrede kendskabet til social inklusion på arbejdsmarkedet samt om, hvad det vil sige at drive virksomheder, som omsætter det i praksis. Connie Hasemann bliver protektor for fonden.

Bestyrelsen, ved formand Birgitte Mogensen, Ib Paaskesen, og Jørgen Søndergaard, fortsætter som bestyrelse i All People Fonden og All Ears TM A/S.

Fra Den Sociale Kapitalfond vil vi benytte lejligheden til at takke All Ears TM og Connie Hasemann for et godt samarbejde. Vi ser frem til at følge All People Fonden fremover.