Kontakt

Teknologien udfordrer mindre og mellemstore virksomheders sociale ansvar

820.000 danskere har job med relativt mange opgaver, der kan løftes af robotter og andre digitale løsninger. En ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond viser, at ca. 45 pct. eller 360.000 af disse job er at finde i danske små og mellemstore virksomheder (SMVer). Alt i alt udfører mere end halvdelen af medarbejdere i SMVer inden for fx handel, transport og industri mange opgaver, der er velegnet til automatisering.

Robotter og ny teknologi kan i fremtiden klare de fleste af de opgaver, som to ud af tre medarbejdere besidder, når vi ser på små eller mellemstore virksomheder inden for industri, anlægsarbejde, handel og transport. Det er således de virksomheder som, i gennemsnit, har det klart højeste potentiale for automatisering målt på jobfunktioner.

”I små og mellemstore virksomheder ligger der formentlig et stort potentiale for produktivitetsforbedringer, hvis de kommende teknologiske muligheder udnyttes. Men der tegner sig samtidigt en væsentlig udfordring i forhold til beskæftigelsen – ikke mindst for udsatte borgere,” siger analysechef, Kristian Thor Jakobsen, Den Sociale Kapitalfond.

Figur: Andel SMVer, hvor mindst halvdelen af alle stillinger er velegnet til automatisering, 2015 (pct.)

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

En række nordvestjyske kommuner, Fyn samt Vestsjælland er kendetegnet ved at have en relativt høj andel SMVer, hvor mange job egner sig relativt godt til automatisering.

De mest sociale virksomheder er særligt udfordrede
Endvidere er potentialet for automatisering, særligt højt – 63 pct. – blandt de SMVer, der tager et stort socialt ansvar i form af at have relativt mange personer ansat i fleks- og skånejob. Dette hænger sammen med, at personer ansat i fleks- og skånejob også er overrepræsenteret i jobs med højt automatiseringspotentiale.

Figur: Andel SMVer, hvor mindst halvdelen af stillingerne er velegnet til automatisering, fordelt efter socialt ansvar, 2015 (pct.)

Note: Særligt sociale virksomheder defineres som værende private virksomheder med 10-249 ansatte, hvor antallet af ansatte i støttet beskæftigelse er på mindst fem eller udgør mindst 10 pct. af de ansatte i virksomheden.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Læs hele analysen her og bliv klogere på undersøgelsen her.


Disrupted?

Den Sociale Kapitalfond, TrygFonden og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om udviklingsprojektet Disrupted?, der undersøger, hvordan socialt udsatte og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet vil blive påvirket af teknologiske udvikling.

Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk
Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Rune Riisbjerg Thomsen T: +45 31 40 83 37 E: rrt@socialkapitalfond.dk