Kontakt

Ny analyse: Robotter giver udskiftning i arbejdsstyrken

I de senere år er der sket markante ændringer i hvem, der har de job, der er mest velegnede til at blive overtaget af robotter og nye digitale løsninger. Udviklingen går i retning af, at der bliver stillet højere krav til medarbejdernes kompetencer. Men der er ikke blevet færre job. Det viser en ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond som Ugebrevet A4 i dag omtaler.

I de grupper af job, hvor mange opgaver kan klares af robotter eller digitale løsninger, sker der en betydelig udskiftning i hvem, der bliver ansat i og kan holde fast i jobbet. Den overordnede tendens er, at kvalifikationskravene stiger

Langt de fleste, der havde job i 2010, var også i beskæftigelse i 2015. Men en væsentlig del – godt 30 pct. – skiftede jobkategori fra 2010 til 2015. En del af disse skift var til en type af job, hvor færdighedsniveauet generelt var lavere sammenlignet med det tidligere job. Det er kan ses ved, at de jobkategorier, der blev skiftet over til, havde overvægt af ufaglærte blandt de beskæftigede. Og sådanne skift skete oftest for dem ansat i job, hvor en stor del af jobindholdet kan klares af robotter eller digitale løsninger.

”Fra vores tidligere analyser ved vi, at netop disse job også beskæftiger en stor del af de personer, som i forvejen befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Og det kan blive en udfordring for dem at skulle omstille sig til de nye kvalifikationskrav, der kommer via den teknologiske udvikling.”, siger analysechef i Den Sociale Kapitalfond Kristian Thor Jakobsen.

Analysen viser videre, at beskæftigede, der var ansat i job med stort potentiale for automatisering i 2010, havde den største sandsynlighed for at stå uden et job i 2015, når der sammenlignes med personer ansat i stillinger med lavere potentiale. Og denne tendens kan ikke alene forklares ud fra forskelle i fx uddannelses- eller alderssammensætningen på tværs af jobkategorierne. Sammenhængen mellem potentialet for automatisering i en jobkategori og sandsynligheden for, at en person, som var beskæftiget i jobkategorien i 2010, var ledig i 2015, er vist nedenfor.

Analysen viser også, at den samlede beskæftigelse inden for jobklassifikationer, der umiddelbart er relativt velegnede til automatisering, ikke er faldet fra 2010 til 2015. Den højere ledighed for personer, der tidligere var ansat i jobs velegnet til automatisering, kan således ikke forklares med, at der overordnet set er blevet færre stillinger.

Andel af personer ej i beskæftigelse i 2015 fordelt efter hvor velegnet deres job i 2010 var i forhold til automatisering. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Blandt de 10 jobtyper, hvor indholdet var mest velegnet til automatisering, steg antallet af beskæftigede faktisk med knap 20.000 personer fra 2010 til 2015.

Denne analyse er en del af projektet Disrupted? Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og sociale virksomheder, der undersøger, hvad udviklingen betyder for de grupper, der allerede nu er på kanten af arbejdsmarkedet.

Du kan læse analysen her

Kontakt

Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk
Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Rune Riisbjerg Thomsen T: +45 31 40 83 37 E: rrt@socialkapitalfond.dk