Kontakt

Ny investering: Partnerskab med HITSA A/S om køb af VEKSØ A/S

Den Sociale Kapitalfond Invest har indgået partnerskab med den danske virksomhed HITSA om at investere i selskabet og købe forretningsenheden VEKSØ af NRGi-koncernen. Den Sociale Kapitalfond Invest har købt ca. 40 pct. af aktierne i HITSA A/S og ejer nu virksomheden sammen med direktørerne Søren Schultz og Henrik Andersen.

HITSA A/S og VEKSØ A/S er blandt Nordens førende producenter af byrumsinventar med særligt fokus på byrumsmøbler, cyklismeprodukter og løsninger til kollektiv transport. Kunderne er bl.a. kommuner, anlægsgartnere, boligforeninger og entreprenører. HITSA og VEKSØ beskæftiger tilsammen ca. 100 mennesker fordelt på hovedselskaber i Danmark (Kolding og Fredericia) samt datterselskaber i Letland (produktionsselskab) og Sverige.

HITSA er en socialt ansvarlig virksomhed, hvor man tager særligt vare på hinanden og bl.a. uddanner udsatte unge samt beskæftiger mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Den fælles ambition er at udvikle HITSA og VEKSØ som en nordisk markedsleder inden for byrumsløsninger med særlig vægt på byrumsinventar, der fremmer livskvalitet, bæredygtighed og social inklusion – og som led heri udbygge den sociale indsats yderligere til gavn for endnu flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om investeringen i HITSA her

Du kan læse pressemeddelelsen om HITSAs køb af VEKSØ her

Kontakt

Managing Partner
Lars Jannick Johansen T: +45 29 61 68 92 E: ljj@socialkapitalfond.dk
Partner
Jeanette Thielfoldt T: +45 27 15 47 21 E: jht@socialkapitalfond.dk