Kontakt

Ny direktør og ny fond – fremtiden for sociale investeringer i Den Sociale Kapitalfond

(Claus Bjørn Billehøj tv. Lars Jannick Johansen th. Foto: Sine Nielsen)

Den Sociale Kapitalfond har for nylig gennemgået en udskiftning i toppen, hvor Claus Bjørn Billehøj har overtaget stilling som adm. direktør fra fondens stifter Lars Jannick Johansen, som er gået videre til en stilling som Managing Partner i Den Sociale Kapitalfond Invest. Vi har taget en kort snak med dem begge om skiftet og fremtiden for Den Sociale Kapitalfond-familien

Claus, du har netop sat dig i stolen som administrerende direktør for Den Sociale Kapitalfond? Hvad er Den Sociale Kapitalfond set med dine øjne?

Claus Bjørn Billehøj: Jeg har altid anset Den Sociale Kapitalfond som en stærk og sammenhængende familie, hvor en række vigtige programmer understøtter og realiserer den samme vision og de samme mål. Det er en organisation i stærk form, der over de sidste syv år har modnet markedet, opsamlet viden og erfaring og skabt et stærkt økosystem for sociale virksomheders udvikling i Danmark.

Den Sociale Kapitalfond blev etableret i 2011 som Danmarks første sociale investeringsfond – og nu er en ny fond, Den Sociale Kapitalfond Invest, en realitet. Hvad er den vigtigste erfaring fra den rejse?

Lars Jannick Johansen: Den Sociale Kapitalfond bygger på ideen om at vi skal udvikle nye, effektive måder at investere i sociale virksomheder – og skalere de bedste metoder på et finansielt bæredygtigt grundlag. Og for mig er den vigtigste erfaring ”det kan lade sig gøre” og at mulighederne er langt større, end jeg turde håbe på, da arbejdet med fonden gik i gang i 2010.  

Claus: Den Sociale Kapitalfond vil i de kommende år fortsat eksperimentere med nye tiltag indenfor sociale investeringer, som fx vores pilotprojekt med Payment by Results: Vækst med social bundlinje, og vores nye investeringsprogram, hvor vi lægger vægt på at ruste sociale virksomheder til en digital fremtid.

Hvad er fremtiden for Den Sociale Kapitalfond?

Claus: Den Sociale Kapitalfond er i dag en stærk og sund platform. Vi har skabt flotte resultater, som tegner lovende. Men udfordringen i samfundet er der fortsat. Derfor skal organisationen og den vigtige dagsorden tages til næste niveau. Det er nu min opgave, sammen med resten af det dedikerede team. Vi står solidt og det handler derfor ikke om at justere kurs, men at lægge yderligere på.

Det skal selvfølgelig ske med stor respekt, for den imponerende indsats, Lars har lagt, men også med respekt for den fremtid, der skal skabes for Den Sociale Kapitalfond. Det er altid en balance, og med baggrund i det stærke parløb og makkerskab der er mellem Lars og jeg, er jeg sikker på, at den kan realiseres.

Lars: Det er fantastisk at have fået Claus ombord og jeg ser frem til et rigtigt spændende samarbejde, der skal styrke samspillet mellem udvikling og skalering i Den Sociale Kapitalfond ”familien” over de kommende år. Vi skal skubbe grænserne for, hvor meget vi kan gøre med sociale investeringer i Danmark og Norden til gavn for udsatte mennesker´

 

Claus Bjørn Billehøj er d. 1. januar 2018 tiltrådt som ny administrerende direktør i Den Sociale Kapitalfond, Danmarks første sociale investeringsfond. Han overtager posten fra fondens stifter Lars Jannick Johansen, der i oktober 2017 blev Managing Partner i det nystartede Den Sociale Kapitalfond Invest.

Claus Bjørn Billehøj har over 10 års erfaring som leder og har tidligere bl.a. været kontorchef i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune. Han kommer senest fra en stilling som direktør for regional udvikling og medlem af koncernledelsen i Region Hovedstaden. Claus har i sin karriere især arbejdet med strategisk udvikling og med at skabe holdbare resultater i feltet erhvervs- og vækstpolitik. Claus er uddannet cand.scient. i kulturgeografi ved Københavns Universitet og MA i strategisk byudvikling ved Kunstakademiets Arkitektskole.