Kontakt

Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked

Det er veldokumenteret, at fx læsevanskeligheder eller ADHD gør pladsen på arbejdsmarkedet usikker. Analyser fra Den Sociale Kapitalfond viser, at den teknologiske udvikling med fx robotter udfordrer pladsen yderligere. Derfor lancerer Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med TrygFonden og Det Centrale Handicapråd 9 anbefalinger, der vender risici til nye muligheder for inklusion af udsatte på fremtidens arbejdsmarked.

820.000 danskere arbejder i dag i et job, der har et stort potentiale for at blive digitaliseret eller automatiseret væk i de kommende år. Det svarer til 39 pct. af alle job i Danmark. Men andelen blandt flere udsatte grupper som ufaglærte i fleksjob eller mennesker med fysiske eller psykiske handicap, er endnu højere. Her viser analyser fra Den Sociale Kapitalfond, at risikoen for, at jobbet automatiseres, kan nå op over 50 pct.

Den Sociale Kapitalfond har derfor i samarbejde med TrygFonden, Det Centrale Handicapråd og en lang række danske og internationale eksperter udarbejdet 9 anbefalinger, der kan vende de teknologiske risici til nye muligheder for at få inkluderet endnu flere udsatte på det danske arbejdsmarked. Men det kræver en indsats.

”Den teknologiske udvikling bliver ofte set som en trussel mod mange typer af jobs. Det viser vores analyser også, at den kan være. Men udviklingen giver samtidig nye muligheder. Ikke mindst for at få inkluderet udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Men hvis vi skal udnytte mulighederne, så skal der en indsats til. Så jeg håber, at både offentlige og private aktører, såvel som civilsamfundet, vil tage positivt imod vores konkrete anbefalinger og være med til at handle,” siger adm. direktør Claus Bjørn Billehøj, Den Sociale Kapitalfond.

TrygFonden opfordrer også politikere, organisationer og myndigheder til at indgå i et mere forpligtende samarbejde.

”Det vil både være socialt og økonomisk vigtigt at få inkluderet flere udsatte på det danske arbejdsmarked. Udsatte mennesker har som alle andre brug for et fællesskab, og virksomhederne har behov for arbejdskraft,” siger direktør Gurli Martinussen, TrygFonden.

Thorkild Olesen, der er konstitueret formand for Det Centrale Handicapråd, ser lyse fremtidsudsigter for mennesker med handicap med den nye teknologi.

”For mennesker med handicap giver teknologien næsten uanede muligheder for at kunne udføre opgaver, som ellers ikke havde været mulige. For eksempel kan blinde som jeg have stor glæde af apps, der læser tekster op eller fortælle os, hvad det er, vi kigger på,” fortæller Thorkild Olesen.

Anbefalingerne fokuserer på tre områder, hvor ny teknologi kan bidrage til at give udsatte en reel chance på det danske arbejdsmarked:

  • Nye tilgange og redskaber til læring ved øget brug af fx Virtual Reality og gamificering
  • Lette adgangen til arbejdsmarkedet ved fx at give et overblik over teknologier som fx applikationer med talegenkendelse, der systematisk kan bidrage til at give personer med særlige behov lettere adgang til job
  • Bedre og mere effektivt match på arbejdsmarkedet, hvor fx beskæftigelsesindsatsen finder inspiration fra platforme som TaskRabbit, Hilfr mv., hvor også uformelle kvalifikationer har vægt

Du kan hente publikationen med findings, analyser og anbefalinger fra Den Sociale Kapitalfond, TrygFonden og Det Centrale Handicapråd her eller læse den online nedenfor. Du kan også se faktaark med baggrund og anbefalinger her. Web-tilgængelighedssikret version følger snarest.