Kontakt

Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber

Den Sociale Kapitalfond præsenterer sammen med 12 kommuner en ny metode til inklusion af udsatte i arbejdsfællesskabet med projektet ”Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber”. Projektet er blevet til via en medfinansiering på 26 mio. kr. fra EU’s Socialfond.

Før udsatte personer kan indgå som en værdiskabende ressource hos virksomheder, skal både de udsatte borgere og virksomheder udvikles og paratgøres. Hertil er der udviklet to nye forløb. Et 12 måneders socialt acceleratorforløb for virksomhederne og et tilsvarende forløb for borgerne, hvor de klædes på til at kunne skabe værdi i arbejdsfællesskabet.

Tesen i projektet er, at de to udviklingsforløb kan finansieres af de kommunale besparelser, der er ved at få udsatte mennesker i arbejde. Mekanismen til opgørelse af de kommunale besparelser er Payment by Results.

Internationalt er der stigende fokus på at anvende nye betalings- og finansieringsmekanismer i form af Payment by Results (PbR) og Social Impact Bonds (SIBs el. i dansk tale sociale obligationer). De nye mekanismer kan være med til at opgøre offentlige besparelser og finansiere forebyggende indsatser på f.eks. social- og beskæftigelsesområderne. De internationale erfaringer herfra høstes løbende, og der tegner sig et lovende perspektiv.

Med ønsket om at være med til at bane vejen for bæredygtige og innovative måder at skabe nye muligheder for udsatte mennesker, baserer Den Sociale Kapitalfond projektet på en ny dobbeltsidet Payment by Results betalingsmekanisme.

Anvendelse af en Payment by Results-model er grundlaget for at eksterne partnere – fx fonde eller pensionskasser – kan investere i sociale indsatser via sociale obligationer. Programmet vil, for at sikre udvikling mod nye bæredygtige betalings- og finansieringsmodeller, etablere en følgegruppe der arbejder for at kortlægge krav og udfordringer ift. at kunne gå fra en Payment by Results-model og til at kunne anvende modellen i sociale obligationer.

I programmet simuleres opgørelses- og betalingsstrømme således, at vi ved programafslutning kan vurdere, hvorvidt det samlede initiativ har været en økonomisk gevinst for kommunen. Opgørelsen foretages således, at programmet også kan tage stilling til, hvorvidt de kommunale besparelser fremadrettet kan finansiere ”Social inklusion gennem vækstpartnerskaber” med det formål at få udsatte i beskæftigelse.

”Vi har alt for mange folk på bænken – og samtidig mangler der spillere på banen”.

En række brancher mangler arbejdskraft. På samme tid sidder der 460.000 udsatte borgere på bænken og venter på at komme ind på arbejdsmarkedet. Den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet har både personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser. At være, eller føle sig, social ekskluderet ”koster” for den udsatte person, for kommunen, for staten og det udfordrer det danske velfærdssamfund. Derfor skal der bygges en bro mellem dem, der har de ledige jobs og de mennesker, der via opkvalificering og uddannelse, kan bestride stillingerne – og der skal findes bedre metoder til, hvordan virksomheder og Jobcenteret i fællesskab får folk fra bænken til at spille en relevant rolle på banen.

Løsningen er et vækstsamarbejde

I Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber introduceres 2 supplerende indsatser: På den ene side styrkes forretningskompetencer og de økonomiske og sociale udviklingspotentialer i virksomheder, så de bliver klar til vækst og klar til at hjælpe udsatte ledige i job. Sideløbende skal udsatte ledige gennemføre et særligt tilrettelagt forløb i et samarbejde mellem lokale anden aktører og virksomhederne, så de bliver klædt på til at komme i beskæftigelse. Det vil sige, at der dannes et vækst- og rekrutteringspartnerskab mellem virksomhed, kommune og anden aktør.

 ”Vi skal give alle borgere i det danske samfund mulighed for at bidrage og blive en del af det fællesskab, arbejdsmarkedet er. Det er ikke alene afgørende for det enkelte menneske. Det er det også for samfundsøkonomien, hvor vi kan se, at vi allerede i dag og i meget høj grad fremover kommer til at mangle arbejdskraft i de danske virksomheder. Derfor er jeg glad for, at Socialfonden nu investerer i et projekt, der skal udvikle nye måder at få udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Og jeg glæder mig til at følge projektets resultater”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.  

 Adm. direktør i Den Sociale Kapitalfond Claus Bjørn Billehøj udtaler:

”Det er positivt, at Erhvervsministeriet og særligt ministeren ønsker at sætte endnu mere tryk på tankerne om, at vi som samfund skal investere i at bringe socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet. I Den Sociale Kapitalfond er vi stolte over, at vi sammen med vores kommunale samarbejdspartnere nu kan tage næste skridt i vores arbejde med at skabe vækst med to bundlinjer og derigennem skabe værdi for samfundet, virksomhederne og ikke mindst den enkelte, der kommer ind i det stærke fællesskab, arbejdsmarkedet udgør”

 Målgruppe

Målgruppen for de udsatte borgere er personer langt fra arbejdsmarkedet fx fleksjobvisiterede med lille arbejdsevne, førtidspensionister, personer i ressourceforløb, udsatte kontanthjælpsmodtagere, herunder unge og indvandrere, der er i risiko for at ende i førtidspension eller med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, nyankomne flygtninge med særlige udfordringer f.eks. traumer samt øvrige udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet.

De deltagende virksomheder er 18 små og mellemstore virksomheder med et socialt, kommercielt og ledelsesmæssigt potentiale til at kunne udvikle, implementere og skalere en social model i virksomheden. Virksomhederne udvælges i de 13 deltagende kommuner.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt

Direktør og Partner
Birgitte Frost Mathiesen T: +45 28 49 00 80 E: bfm@socialkapitalfond.dk