Kontakt

Ny analyse: Det er blevet sværere at gå fra bund til top i Danmark

Et grundvilkår i det danske velfærdssamfund er at skabe gode rammer for, at børn og unge fra især lavindkomstfamilier kan realisere deres fulde potentiale og dermed opnå beskæftigelse der giver højere indkomster end forældrenes, når de bliver voksne. Tilskud til daginstitutioner, gratis uddannelse og SU er eksempler på tiltag, der bl.a. har til hensigt at skabe lige muligheder uafhængigt af børn og unges økonomiske og familiemæssige forhold.

Et nyt notat fra Den Sociale Kapitalfond viser, at chancerne for at danske børn opvokset i lavindkomstfamilier klarer sig markant bedre end deres forældre er blevet forringet de seneste år.

»Vi er et land med relativt god mobilitet, men der er tendenser, der viser, at udviklingen går i den forkerte retning. For 15 år siden var det hver ottende barn, der voksede op i de fattigste familier, der kunne bevæge sig i det højeste indkomstlag. Nu er det så hvert tiende barn. Det er et betydeligt fald,« siger analysechef i Den Sociale Kapitalfond Kristian Thor Jacobsen.

Samtidig viser notatet, at der er betydelige forskelle i chancerne for at gå fra bund til top på tværs af kommunerne. Personer fra lavindkomstfamilier opvokset i kommuner nord for København har de største chancer for selv at tilhøre topindkomstgruppen som voksen. I Gentofte Kommune var det fx helt op imod hver fjerde opvokset i lavindkomstfamilie, der selv havde blandt de højeste indkomster som voksen. Omvendt er det færre end hver tiende som voksede op i lavindkomstgrupper i fx Nordvestjylland og på Lolland-Falster, der rykker op gennem indkomstfordelingen.

Figur: Andel af personer opvokset i lavindkomstfamilier, der selv tilhørte topindkomstgruppen som voksen fordelt efter bopælskommune som ung, 2014-2016
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.Note: Tallene er gennemsnittet af mobiliteten på tværs af kommuner på baggrund af de tre seneste opgørelse. Årgangene født i 1972-1976 er således udgangspunktet for tallene. Se desuden bilag for ændringer i andelen på tværs af kommuner fra 2001 til 2016.