Kontakt

Ny investering: Social Impact Bond skal sikre job og uddannelse til psykisk sårbare ledige og udsatte

Den Sociale Kapitalfond er for første gang i Danmark med til at teste en model for en ”Social Impact Bond”, som blandt andet kendes fra England, USA og Finland. Det ene projekt er i samarbejde med Aalborg Kommune og FOKUS Folkeoplysning med fokus at få psykisk sårbare ledige i uddannelse eller beskæftigelse. Det andet projekt består af Ballerup Kommune og Specialisterne og har ligeledes fokus på beskæftigelse eller uddannelse for en udsat gruppe i dette tilfælde personer med autisme.

Hovedformålet med begge samarbejder er at få udsatte personer bosiddende i de respektive kommuner i beskæftigelse og uddannelse. Frem for at betale for indsatsen på forhånd betaler kommunerne udelukkende for de resultater, som operatørerne (Specialisterne og FOKUS Folkeoplysning) skaber i forhold til at få knyttet udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Betalingen til operatørerne falder altså først, når resultaterne kan måles. Derfor har de brug for at finde finansiering til selve indsatsen. Her kommer Den Sociale Kapitalfond ind i billedet – som investor.

Tilbagebetalingen fra operatørerne til Den Sociale Kapitalfond er helt afhængig af de opnåede resultater.

Operatørerne får i kraft af samarbejdet mulighed for at tilpasse indsatsen til den enkeltes behov og barrierer. Samtidig vil de også kunne fungere som støtte og sparringspartner for de personer, der er kommet i beskæftigelse via indsatsen, såvel som de virksomheder, der har ansat personerne. På den led åbner projekterne for en meget tættere opfølgning fra operatørernes side i forhold til at sikre de bedst mulige resultater.

Denne type af samarbejder mellem aktør, kommune og investor har et stort potentiale, og Den Sociale Kapitalfond er derfor også villig til at påtage sig den risiko, der er ved at teste og udvikle nye modeller i Danmark. Især fordi det åbner op for at kunne investere i langsigtede og holdbare løsninger, der skaber værdi for borgerne, virksomheder og det offentlige.

Du kan læse mere om de to projekter i dette faktaark.