Kontakt

Den Sociale Kapitalfond Invest ny medejer i Koatek A/S

Den Sociale Kapitalfond Invest har købt 45 procent af aktierne i Koatek A/S og ejer nu virksomheden sammen med den oprindelige ejer Bo Olsen, ledende medarbejdere og ny bestyrelsesformand. Den nye ejerkreds vil styrke virksomhedens positive udvikling, udbygge dens sociale ansvarlighed, og sikre et succesfuldt generationsskifte.

Efter 50 år i familiens ejerskab har industrivirksomheden Koatek A/S i Jægerspris fået ny ejerkreds. Koatek leverer specialfremstillede, præcise komponenter af metal og plast til danske og internationale virksomheder og har ca. 75 medarbejdere. Den hidtidige hovedejer Bo Olsen, der overtog virksomheden fra sin far i 1994, har solgt 45% af aktierne til Den Sociale Kapitalfond Invest. Bo Olsen bevarer en del af sit ejerskab og forbliver medejer ligesom produktionsdirektør Thomas Nielsen-Gotsæd. Derudover indtræder ny bestyrelsesformand Hans Lohmann i ejerkredsen.

Salg skal styrke og fremtidssikre
Med salget ønsker Bo Olsen at gennemføre et generationsskifte, som kan styrke og fremtidssikre Koatek og de værdier, familien har drevet virksomheden efter:
”Koatek er inde i en spændende og positiv udvikling, som jeg gerne vil styrke. Det kan Den Sociale Kapitalfond Invest og den nye bestyrelse bidrage til. Vi har haft en god og effektiv proces sammen, og de har lavet en god model, hvor jeg også kan være med på næste del af rejsen. De er professionelle folk, der kan sikre fortsat udvikling af virksomheden sammen med vores dygtige medarbejdere og ledelse” siger Bo Olsen.
Han tilføjer: ”Samtidig betyder det meget for mig, at Den Sociale Kapitalfond Invest står for samme måde at drive virksomhed på, som vi altid har praktiseret, hvor vi er i tæt dialog med vores kunder, tager et ansvar i vores lokalsamfund og passer godt på vores medarbejdere”.

Den Sociale Kapitalfond Invest: Spændende potentiale
Den Sociale Kapitalfond Invest ser et spændende potentiale i Koatek – både kommercielt og socialt:
”Koatek er førende inden for sit særlige nicheområde, og der er rigtig gode udviklingsmuligheder for at styrke samarbejdet med de nuværende kunder, og for at skabe udvalgte nye kunderelationer. Koatek viser, at man også på et specialiseret og teknologitungt område kan kombinere god forretning med social ansvarlighed. Med vores ejerskab er det også planen, at vi udbygger Koateks sociale indsats til gavn for endnu flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet”, udtaler Lars Jannick Johansen, Managing Partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, der fremover ejer 45 pct. af Koatek.

Plads til medarbejdere med særlige behov
Koatek har 75 medarbejdere og en stærk tradition for at ansætte, opkvalificere og fastholde medarbejdere med særlige behov. Ambitionen over de kommende 5 år er bl.a. at skabe ca. 10 nye arbejdspladser til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet og hjælpe flere unge til uddannelse i virksomheden – og dermed gøre Koatek til en endnu stærkere rollemodel på sit område og blandt de mest sociale virksomheder herhjemme.

Parterne er enige om ikke at offentliggøre transaktionsprisen.

 

Om Koatek A/S
Koatek A/S er en førende dansk leverandør af specialfremstillede komponenter med høje krav til kvalitet og tolerancer – samt montagearbejde i tæt samarbejde med kunder inden for medico- og elektronikindustrien, fødevareindustrien, energisektoren, den maritime industri, sikringsindustrien m.fl. Virksomheden er startet i 1969, beliggende i Jægerspris, og beskæftiger ca. 75 mennesker. Koatek er en virksomhed kendetegnet ved høj faglighed og kundevendt fokus – og ved en særlig social ansvarlighed for at give en chance til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, passe godt på medarbejderne, og bidrage til lokalsamfundet.

Om Den Sociale Kapitalfond Invest
Den Sociale Kapitalfond Invest er Danmarks første kapitalfond med fokus på at opnå både økonomisk afkast og social effekt. Fonden fokuserer på mindre og mellemstore virksomheder inden for industri, service og handel, der er drevet med social ansvarlighed og ønsker hjælp til vækst, ejer- og generationsskifter eller delkapitalisering.
Investorerne bag Den Sociale Kapitalfond Invest er bl.a. Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, TryghedsGruppen, Novo Nordisk Fonden, Ferd Sosiale Entreprenører, Færchfonden, Hempel Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, samt Færch og Døtre.
Fonden udspringer af Den Sociale Kapitalfond, som siden 2011 har samarbejdet med ca. 100 socialt ansvarlige virksomheder om investeringer og forretningsudvikling.