Kontakt

Den Sociale Kapitalfonds

cookie- og privatlivspolitik

1. Ejeroplysninger

Den Sociale Kapitalfond Management ApS
Vester Voldgade 108, 1. th., 1552 København V
info@socialkapitalfond.dk
+45 36 95 97 96

2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

 

4. Formål med cookies på vores website

 • At gemme dine indstillinger.
 • Trafikmåling og statistik.

5. Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjepart: Google Analytics.

6. Persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Hvis du ønsker dette, skal du henvende dig til dataansvarlig Birger Møllevang på bmj@socialkapitalfond.dk og gerne oplyse i hvilken forbindelse Den Sociale Kapitalfond kan have indsamlet eller håndteret din personlige data. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

7. Behandling af ansøgere

Registrering i vores CV-database er 100% frivillig. Den Sociale Kapitalfond Management er ansvarlig for behandling af oplysningerne, jf. dansk lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Vi gemmer din ansøgning i op til 6 måneder fra dags dato, så du kan komme i betragtning til eventuelle fremtidige stillinger. Efter 6 måneder bliver din ansøgning slettet. Søger du en ny stilling hos os, vil din profil automatisk blive forlænget med yderligere 6 måneder.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig. Hvis du vil redigere eller fjerne noget, kan du når sende en mail til bmj@socialkapitalfond.dk

8. Den Sociale Kapitalfonds  Privatlivspolitik

Dataansvar

Når du deler dine personoplysninger med Den Sociale Kapitalfond er følgende enheder fælles ansvarlig for data:

 • Den Sociale kapitalfond Management ApS
 • Den Sociale Kapitalfond ApS
 • Den Sociale Kapitalfond Invest ApS

Du kan henvende dig til os ved at skrive til bmj@socialkapitalfond.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen af din data eller hvis du ønsker at udøve af dine rettigheder (se afsnit nedenfor)

Principper

 • Den Sociale Kapitalfond implementerer og vedligeholder nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fortroligheden af de persondata mm., som vi behandler, herunder:
  • Adgangskontrol, sletning, kritisk valg af databehandlere samt juridiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger
 • Du vil altid blive oplyst, hvorfor dine data behandles og hvor det er nødvendigt vil dit samtykke blive registreret.
 • Dine data vil udelukkende blive delt med databehandlere i den udstrækning det er nødvendigt for at indfri databehandlingens oprindelige formål og i overensstemmelse med dit evt. samtykke.
  • Dine data bliver således aldrig delt eller solgt med 3. parter, der ikke direkte har med det oplyste formål at gøre.

Data som behandles

Den Sociale Kapitalfond indsamler ikke oplysninger automatisk. I de tilfælde hvor dine oplysninger behandles af Den Sociale Kapitalfond, vil du altid blive oplyst herom. Karakter og udstrækning af behandling af dine persondata afhænger af til hvilket formål du har delt dem med os.

Når du besøger vores hjemmesider

Du forbliver anonym for os, når du besøger vores hjemmesider. Du vil dog blive bedt om at godkende brugen af cookies, når du besøger vores hjemmeside første gang. Disse cookies understøtter:

 • Gemme dine præferencer
 • Trafikmåling og statistik.

Når du ansøger om deltagelse i vores programmer

Data Kategori Formål Behandlingsgrundlag
Kontaktoplsyninger: Navn, email, telefon Kontakte dig vedr. bedømmelsen af din ansøgning Samtykke
Behandlingsaktiviteter Registrering, arkivering og sletning
Databehandlere Den Sociale Kapitalfond benytter cloud-udbydere til sagsbehandling og opbevaring.
Overførsler Dine data kan blive overført til 3. lande som USA med Privacy Shield som garanti for tilstrækkelig sikker behandling, herunder overførsel, af dine data.
Sletning Dine kontaktoplsyninger vil ved afslag blive slettet eller anonymiseret efter maksimum 6 måneders efter ansøgning, men din ansøgning vil blive bevaret i anonym form

 

Hvis du kommer i videre betragtning til deltagelse i vores programmer, gælder følgende tilføjelse:

Data Kategori Formål Behandlingsgrundlag
Kontaktoplsyninger: Navn, email, telefon Kontakte dig vedr. bedømmelsen af din ansøgning Samtykke
CV: Uddannelses- og beskæftigelseshistorik mm. Vurdere din professionelle og faglige kompetencer og potentiale Legitim interesse
Personprofil: Vurdere dine personlige kvaliteter Legitim interesse
Sletning Dine persondata vil altid blive slettet eller anonymiseret maksimum 6 måneder efter afslag på din ansøgning. Hvis du bliver optaget som deltager i programmet, vil hjemmel, slettefrister mv. fremgå af din deltagerkontrakt.

Databehandlere og internationale overførsler

Den sociale kapitalfond benytter databehandlere til

 • Dokument- og sagshåndtering
 • Personprofilanalyse
 • Analyse og rangering?

For nogle databehandlere gælder det, at der forekommer overførsel af data til USA, som betragtes som tredje-land. Den Sociale Kapitalfond sikrer, at der før overførsler er etableret passende garantier for sikkerheden af oplysningerne. Specifikt gælder det, at overførsler til USA er omfattet af EU-US Privacy Shield-ordningen.

Dine rettigheder

Din ret til indsigt

Du kan altid anmode om indsigt i de oplysninger Den Sociale Kapitalfond behandler om dig.

Din ret til berigtigelse og sletning

Såfremt Den Sociale Kapitalfond behandler forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få berigtiget eller slettet disse oplysninger. Skulle der være oplysninger, som ikke er nødvendige for at Den Sociale Kapitalfond kan opfylde formålet med behandlingen, har du ligeledes ret til at få begrænset behandlingen til udelukkende at omfatte de nødvendige oplysninger.

Tilbagetrækning af dit samtykke

Derudover har du altid ret til at gøre indsigelse imod behandlingen og til at trække dit samtykke til behandlingen tilbage. Tilbagetrækning af samtykke vil betyde at Den Sociale Kapitalfond vil være ude af stand til f.eks. at bedømme evt. ansøgninger du måtte have indsendt.

Såfremt du ønsker at klage

Skulle du ønske at klage over Den Sociale Kapitalfonds behandling af din sag kan du rette henvendelse til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Hvis du ønsker at udøve specifikke rettigheder eller har yderligere spørgsmål til Den Sociale Kapitalfonds behandling af personoplysninger kan du skrive til bmj@socialkapitalfond.dk