Investering i din virksomhed?

Søger du en investering fra Den Sociale Kapitalfond, skal du være opmærksom på følgende:

 • Vi investerer i virksomheder, der som minimum lever op til 5 kriterier – se nedenunder.
 • Vi investerer typisk mellem 2 og 4 mio. kroner i form af tålmodige lån eller egenkapital.
 • Vi kan foretage opfølgende investeringer i de mest lovende virksomheder.
 • Vi kombinerer investeringen med løbende rådgivning og forretningsudvikling.
 • Vi har en grundig investeringsproces. Det er et godt grundlag for et succesfuldt samarbejde.

Vi anvender ikke ansøgningsskemaer. Send os i stedet en mail for at aftale en fortrolig, indledende samtale om mulighederne.

 

Investeringskriterier  

Vi investerer i virksomheder der som minimum lever op til 5 kriterier:

 1. Målrettet social indsats – din virksomhed skaber beskæftigelse for udsatte mennesker i Danmark.
 2. Forretningsbaseret – din virksomhed bygger på forretning.
 3. Vækstpotentiale – din virksomhed vil ekspandere.
 4. Ledelse – din virksomhed har en professionel og talentfuld ledelse.
 5. God track record – for dig, virksomheden eller forretningsmodellen.

Vi opstiller sociale mål i vores investeringer og beder porteføljevirksomheder rapportere om disse, samt bl.a. følge UN Global Compact.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om din virksomhed matcher vores kriterier.


Proces – fra kontakt til kontrakt

Processen indeholder 7 trin. For hvert trin intensiveres vores samarbejde. Vi går kun videre til næste, hvis begge parter er enige.

 1. Kontakt: Du henvender dig til os, eller vi hører om dig gennem vores kontaktnet.  
 2. Screening: Derefter screener vi din virksomhed i forhold til vores investeringskriterier og vurderer, om der er potentiale for en investering, samt hvad der skal undersøges nærmere.
 3. Analyse: Vi analyserer din virksomhed, dens sociale model og forretningsmodel, økonomi og organisation, kunder, marked og interessenter samt potentialer og investeringsbehov.
 4. Forretningsplan: Vi udvikler i tæt samarbejde en konkret investeringsplan med sociale og forretningsmæssige mål og indsatser som grundlag for det videre samarbejde.
 5. Betingelser: Vi udarbejder forslag til en aftale for investeringens mål og størrelse, form, tidsperiode og betingelser mv.
 6. Gennemtjek: Til sidst gennemfører vi i samarbejde med vores kompetencepartnere en juridisk og kommerciel due diligence undersøgelse af din virksomhed.
 7. Kontrakt: Når begge parter har godkendt investeringen, underskriver vi en endelig investeringskontrakt.

Når investeringskontrakten er indgået, samarbejder vi om at gennemføre investeringsplanen. Den Sociale Kapitalfond kan bidrage som fast sparringspartner og indgå i din virksomheds bestyrelse. Vi følger altid løbende op på vores investeringer og måler fremskridt i forhold til de sociale og forretningsmæssige mål.


Søg investering – ring eller skriv

Vi anvender ikke ansøgningsrunder eller -skemaer, når vi undersøger investeringsmuligheder. Og du behøver ikke at have en færdig forretningsplan klar, men du har naturligvis læst og forholdt dig til vores udvælgelseskriterier.

E: info@socialkapitalfond.dk
T: +45 36 95 97 96

Vi bestræber os på at svare på alle henvendelser inden for 7 dage.

Kontakt os
Kontakt e-mail  info@socialkapitalfond.dk
Kontakt telefon  +45 36 95 97 96