Kontakt

Governance af Den Sociale Kapitalfond Invest

Den Sociale Kapitalfond Invest er etableret med Den Sociale Kapitalfond samt Lars Jannick Johansen, Jeanette Hangaard Thielfoldt og Torben Agerup som initiativtagere sammen med Den Europæiske Investeringsfond og Vækstfonden som ankerinvestorer. Investorkredsen inkluderer bl.a. også Novo Nordisk Fonden, TryghedsGruppen, Ferd Sosiale Entreprenører, Hempel Fonden, Færchfonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, Færch og Døtre, Den Sociale Kapitalfond samt management team og Senior Advisors.

Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS er management selskab for Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S, der har et samlet kapitaltilsagn på 289,28 mio. kr.

Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS ledes af de tre partnere Lars Jannick Johansen (managing partner), Jeanette Hangaard Thielfoldt (partner) og Torben Agerup (partner), der også udgør managementselskabets bestyrelse.

Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS (Cvr nummer 38 42 80 47) er af Finanstilsynet registreret som forvalter af alternative investeringsfonde i medfør af §9, stk. 1, jf. §4 stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) mv. Selskabet er kun i begrænset omfattet af FAIF-loven og har således ikke tilknyttet en depositar.

Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S (Cvr nummer 38968815) har som komplementar (General Partner) Komplementarselskabet for Den Sociale Kapitalfond Invest I ApS (Cvr nummer 38941585), der ledes af en bestyrelse med Simon Krogh (formand), Tyge Korsgaard (direktør) og Sven Krogstrup. General Partner og dens bestyrelse er ansvarlig for beslutning af alle investeringer i fonden.

Den Sociale Kapitalfond Invest agerer ansvarligt og med respekt for nationale og internationale retningslinjer og god skik. Den Sociale Kapitalfond Invest har bl.a. politikker for håndtering af interessekonflikter, risikostyring, og samarbejde med nærtstående parter.

Den Sociale Kapitalfond Invest følger DVCAs retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og søger at efterleve FNs principper for ansvarlige investeringer (PRI) i sit arbejde.