Kontakt

Governance

Den Sociale Kapitalfond er etableret som en almennyttig pendant til kommercielle kapitalfonde:

Selve fonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, der har TrygFondens direktør Gurli Martinussen som bestyrelsesformand. Bestyrelsen er ansvarlig for fondens aktiviteter og godkender alle fondens investeringer.

Den Sociale Kapitalfond består ud over fonden af et managementselskab, Den Sociale Kapitalfond Management ApS. Managementselskabet er not-for-profit og drives efter socialøkonomiske principper. Management-teamet bistår bl.a. fondens ledelse med at identificere, analysere og vurdere samt udarbejde indstillinger til, forhandle og overvåge fondens investeringer samt gennemføre projekter og programmer ”ejet” af fonden, bl.a. Social StartUp-programmet.

Strukturen sikrer, at managementselskabet har ”hånden på kogepladen” og gør det bl.a. muligt for teamet at samarbejde med andre sociale investorer og skabe komplementære fonde og projekter – helt som hos traditionelle kapitalfonde.

Management-teamet driver således acceleratorprogrammet ”Vækst med Social Bundlinje – Payment by Results” for bl.a. Den Sociale Kapitalfond og flere andre fonde/kommuner og gennemfører analyse- og udviklingsprojekter for bl.a. fonde, offentlige myndigheder og virksomheder. Management-teamet har desuden drevet Det Sociale Vækstprogram med reference til en styregruppe med repræsentanter for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Erhvervsstyrelsen, Den Social Kapitalfond og vores samarbejdspartner Cabi.

Den Sociale Kapitalfond støttes professionelt af Accura, EY og Accenture, der er Fondens kompetencepartnere. Cabi er samarbejdspartner om rådgivning inden for bl.a. beskæftigelseslovgivning og har bl.a. drevet et kommunenetværk i forbindelse med Social StartUp og tidligere Det Sociale Vækstprogram.

Setuppet bygger på en forandringsteori, hvor målet er at udvikle og afprøve nye sociale investeringsværktøjer- og tilgange – og over tid afknoppe større sociale investeringsprogrammer i selvstændige enheder, som skaleres på et kommercielt grundlag og bidrager til større social effekt samt økonomisk afkast til finansiering af nye udviklingsaktiviteter. Fonden og managementselskabet er medinvestorer og medejere i disse enheder.

Det første eksempel er Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S – en kommercielt baseret social investeringsfond, som Den Sociale Kapitalfond er medinvestor i – og hvor Den Sociale Kapitalfond Management er medejer af det dertil hørende managementselskab.

Se mere om governance og god fondsledelse af Den Sociale Kapitalfond her

Se mere om governance af Den Sociale Kapitalfond Invest her