Kontakt

Governance

Organisation

Den Sociale Kapitalfond er etableret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, der har TrygFondens direktør Gurli Martinussen som bestyrelsesformand. Bestyrelsen er ansvarlig for fondens aktiviteter og godkender alle fondens investeringer.

Den Sociale Kapitalfond består ud over fonden af et managementselskab, Den Sociale Kapitalfond Management ApS, etableret af adm. direktør Lars Jannick Johansen. Det gør det bl.a. muligt at etablere samarbejder med andre sociale investorer og skabe nye komplementære fonde – helt som hos traditionelle venturefonde. Management-teamet bistår bl.a. Fondens ledelse med at identificere, analysere og vurdere samt udarbejde indstillinger til, forhandle og overvåge Fondens investeringer samt gennemføre Social StartUp-programmet. Management-teamet har desuden drevet Det Sociale Vækstprogram med reference til en styregruppe med repræsentanter for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Erhvervsstyrelsen, Den Social Kapitalfond og vores samarbejdspartner Cabi. Teknologisk Institut varetager deltagerevaluering.

Den Sociale Kapitalfond støttes professionelt af Accura, EY og Accenture, der er Fondens kompetencepartnere.

Cabi er samarbejdspartner om rådgivning inden for bl.a. beskæftigelseslovgivning og driver et kommunenetværk i forbindelse med Social StartUp og tidligere Det Sociale Vækstprogram. Symbion har været samarbejdspartner, særligt ved udviklingen af Det Sociale Vækstprogram.

Endelig bistår et Advisory Board med førende eksperter fra ind- og udland management-teamet med sparring og ekspertise.

God fondsledelse

Den Sociale Kapitalfond har forholdt sig til anbefalingerne for god fondsledelse og følger ud fra bestyrelsens vurdering i alle væsentlige forhold disse. Fonden har udarbejdet lovpligtig redegørelse for god fondsledelse i skemaformat, der fremgår her.

Den Sociale Kapitalfonds vedtægter finder du her.

Den Sociale Kapitalfonds forretningsorden finder du her

Investerings- og uddelingspolitik

Som erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål har Den Sociale Kapitalfond en uddelingspolitik der følger af Fondens formål om finansiering af virksomheder med fokus på sociale formål, der skaber bedre muligheder for samfundets udsatte.

I Fondens investeringer i samarbejde med TrygFonden sker finansieringen i 2014-2017 i form af lån, bl.a. konvertible og ansvarlige lån, samt som egenkapitalinvesteringer i udvalgte sociale virksomheder.

I Fondens Social StartUp program med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN sker finansieringen ved bevilling af opstartskapital som donationer samt som lån til udvalgte sociale iværksætterteams.

I Det Sociale Vækstprogram sker finansieringen ved bevilling af støtte til forretningsudviklingsprojekter som donationer til deltagervirksomheder.