Kontakt

Governance og god fondsledelse – Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond (Cvr nummer 34077924) er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, etableret af TrygFonden. Den Sociale Kapitalfond ledes af en bestyrelse med TrygFondens direktør Gurli Martinussen som bestyrelsesformand. Bestyrelsen er ansvarlig for fondens aktiviteter og godkender alle fondens investeringer.

Den Sociale Kapitalfond har forholdt sig til anbefalingerne for god fondsledelse og følger ud fra bestyrelsens vurdering i alle væsentlige forhold disse. Fonden har udarbejdet lovpligtig redegørelse for god fondsledelse i skemaformat, der fremgår her.

Den Sociale Kapitalfonds vedtægter finder du her.

Den Sociale Kapitalfonds forretningsorden finder du her.

Den Sociale Kapitalfond Management ApS (Cvr nummer 33874529) administrerer Den Sociale Kapitalfond og dens aktiviteter for bestyrelsen . Management teamet ledes af en direktion og en bestyrelse med formand Thomas Bagge Olesen. Managementselskabet er etableret af Lars Jannick Johansen og er ejet af stifter og medarbejdere. Managementselskabet er not-for-profit og drives efter socialøkonomiske principper.

Investerings- og uddelingspolitik

Som erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål har Den Sociale Kapitalfond en uddelingspolitik der følger af fondens formål om finansiering af virksomheder med fokus på sociale formål, der skaber bedre muligheder for samfundets udsatte.

I fondens investeringer i samarbejde med TrygFonden sker finansieringen i 2014-2017 i form af lån, bl.a. konvertible og ansvarlige lån, samt som egenkapitalinvesteringer i udvalgte sociale virksomheder.

I Fondens Social StartUp-program med projektstøtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN sker finansieringen ved bevilling af opstartskapital som donationer samt som lån til udvalgte sociale iværksætterteams.

I Det Sociale Vækstprogram skete finansieringen ved bevilling af støtte til forretningsudviklingsprojekter som donationer til deltagervirksomheder.