Kontakt

Om kickstarter til dobbelt bundlinje

Kickstarter vækstforløbet henvender sig til virksomheder, der gerne vil arbejde med dobbelt bundlinje, dvs. vækste i omsætning og indtjening og samtidig sætte øget fokus på at være en socialt ansvarlig virksomhed.

Forløbet er afledt af et andet af Den Sociale Kapitalfonds vækstprogrammer ”Vækst med social bundlinje”. Dette kan du læse mere om her: Vækst med social bundlinje – Payment by Results.

Begge koncepter bygger på gensidig forpligtelse og forståelse for et fælles mål: at virksomheder vækster og bliver klar til at ansætte en eller flere personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

For virksomheder

Forløbet strækker sig over 3 måneder. Gennem denne periode får I:

  • gratis deltagelse i et individuelt tilpasset udviklingsforløb til en værdi af 75.000 kr.
  • egen erfaren forretningsudvikler og løbende 1:1 sparringsmøder
  • en opstarts workshop med metodeintroduktion hvis I ikke har deltaget på bootcamp som ansøger til Vækst med social bundlinje
  • en workshop med social bundlinje som tema, hvor kommunen også deltager
  • et tættere samarbejde med kommunen som en værdifuld rekrutteringspartner i jagten på fremtidige medarbejdere

Deltagelse i ”Kickstarter til dobbelt bundlinje” er gratis, men virksomheden betaler et depositum på 10.000 kr. til Den Sociale Kapitalfond ved opstart af forløbet. Beløbet tilbagebetales, når virksomheden har haft min. én ny medarbejder ansat på ordinære vilkår i 6 mdr. (uanset målgruppe). Ansættelsen skal ske i samarbejde med din kommune.

For kommuner

Hvis du vil vide mere, eller ønsker at tilbyde kickstarter vækstforløbet til lokale virksomheder i din kommune, kan du rette henvendelse til projektleder Maria Fester Petersen på tlf. 40458956 eller mail: mfp@socialkapitalfond.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os.

Projektleder
Maria Fester Petersen T: +45 40 45 89 56 E: mfp@socialkapitalfond.dk
Forretningsudviklingschef
Steen Malmberg T: +45 20 62 20 60 E: sma@socialkapitalfond.dk