Kontakt

Karriere

Vi er Danmarks første sociale venturefond. Fonden drives af et team af engagerede og erfarne medarbejdere i hjertet af København, som brænder for at forene social og forretningsmæssig succes.

Ledige stillinger

Administrerende direktør

Brænder du for at være direktør og forene både økonomiske og sociale hensyn?

Vi er Danmarks første sociale investeringsfond, og vi søger en adm. direktør med investerings- og fundraising-erfaring, et stort netværk og en stærk interesse for samfundsudvikling og for at styrke udsatte gruppers muligheder.

Virksomheden

Den Sociale Kapitalfond investerer i virksomheder, som forener social og forretningsmæssig succes, som skaber økonomisk vækst og samtidig arbejder med en positiv social bundlinje, og som giver udsatte mennesker mulighed for at realisere deres potentialer. Vi er desuden stærkt optagede af at dele vores viden om social forretning – og på den måde bidrage til at skabe mere af den – og vi leder efter en adm. direktør, der både følger og driver vores engagement.

Læs mere om Den Sociale Kapitalfond på: http://www.densocialekapitalfond.dk/

Jobbet

Som adm. direktør i den Sociale Kapitalfond refererer du direkte til bestyrelsen og leder de strategiske, forretningsmæssige og faglige beslutninger i fonden. Stillingen indebærer:

 • Daglig ledelse af managementselskabet og dermed ansvar for budgetter, resultater og for personalegruppen. Teamet består pt. af CFO (medlem af direktionen), 4 afdelingsledere med område-/personaleansvar og 9 medarbejdere
 • Ansvaret for at udvikle den Den Sociale Kapitalfond både fagligt og forretningsmæssigt for at sikre positionen som den førende sociale investeringsfond i Danmark og Norden
 • Ansvar for, med udgangspunkt i allerede sikret finansering, at drive salg og fundraising, der kan bringe Den Sociale Kapitalfonds aktiviteter og dermed impact til det næste niveau
 • Ansvar for kontinuerlig udvikling af team og kultur, så vi til enhver tid er mest muligt digitale, lean samt effekt- og forretningsorienterede
 • Det ultimative ansvar for fondens direkte investeringsforvaltning – herunder af udvalgte porteføljeselskaber som porteføljemanager – og programmer

Opgaverne

 • Ledelse

Lede, styre, motivere og udvikle medarbejderne samt sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer, evner og vilje til at bidrage til den fremtidige forretning, udvikling og succes

 • Transformation

Udvikle kulturen for at sikre integration på tværs af afdelinger og styrke salgs-/markeds- og performanceorientering på et stærk fagligt fundament og Den Sociale Kapitalfonds mission og værdier

 • Portefølje- og programledelse

Sammen med ledere og medarbejdere sikre udvikling og gennemførelse af programmer og af porteføljevirksomheder, i nogle tilfælde som direkte porteføljemanager/investment manager af udvalgte investeringer og programmer

Succeskriterierne

 • Udvikle og realisere de strategiske mål for Den Sociale Kapitalfond og management-teamet, herunder målsætninger for samfundsmæssige, sociale og økonomiske resultater, funding og medarbejdertilfredshed
 • Styrke salgs-/markeds- og performancekultur uden at gå på kompromis med mission, værdier, faglig udvikling og nysgerrighed
 • Udvikle positionen som Danmarks førende sociale investeringsfond, hvor de bedste folk er samlet og leverer de bedste løsninger

Den rette profil

Vi søger en kandidat, der

 • Har minimum 10 års erhvervserfaring, heraf min. 5 år som leder på funktions- eller virksomhedsniveau, og gerne med reference til en bestyrelse, og som dokumenterer evner til at udvikle, lede, organisere og eksekvere
 • Har en videregående uddannelse på universitetsniveau inden for økonomi, samfundsvidenskab, ledelse, strategi eller lignende
 • Har erfaring med salg, fundraising, projekt- og organisationsudvikling mv. fra private virksomheder og/eller semi-offentlige virksomheder – gerne i kombination med erfaring fra konsulentbranchen, private fonde eller den offentlige sektor
 • Har erfaring med investeringsarbejde – særligt direkte erfaring med impact investments, responsible investments, small cap porteføljemanagement vil være en fordel, evt. fra semi-statslig investeringsfond
 • Har et stort og bredt netværk og er stærk på interessentdialog og -håndtering
 • Vil være motiveret af at samarbejde med stifter for at sikre et godt ”generationsskifte”
 • Kan fange tendenser og tage ideer til sig og omsætte til stærke koncepter og projekter, der sælger
 • Har en brændende interesse for samfundsudvikling og inklusion af socialt udsatte mennesker – og lyst til at ”gøre det bedre”

Ansøgning

Ansøgningsfrist: Søndag den 13. august 2017
Tiltrædelse: Snarest muligt

Den Sociale Kapitalfond samarbejder med Odgers Berndtson A/S om rekrutteringen.

Ansøgning sendes til: asa@obgcph.dk

Ved spørgsmål, kontakt Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson på: ezb@obgcph.dk