Kontakt

Om os

 Vores formål

 

Alt for mange mennesker i Danmark er ikke på arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer. De står uden for et vigtigt fællesskab – og det betyder mindre trivsel og mere utryghed for den enkelte. Samtidig svækker det sammenhængskraften og den økonomiske bæredygtighed for samfundet som helhed.

Danske virksomheder er afgørende for at løse denne udfordring, men det kræver at deres sociale og økonomiske bundlinje går hånd i hånd.

Den Sociale Kapitalfond investerer i og udvikler virksomheder, som kan forene social og forretningsmæssig succes. Virksomheder der giver mennesker i en udsat situation mulighed for at indfri deres potentialer. Vi bidrager desuden til at udbrede sociale investeringer og social forretning via analyser og videndeling.

Læs mere om vores resultater

 Vores historie

Den Sociale Kapitalfond blev etableret af TrygFonden på initiativ af Lars Jannick Johansen i 2011. Accenture, Accura og EY er fondens kompetencepartnere, der bistår med pro bono-sparring til bl.a. investeringsvurdering.

I 2013 etablerer fonden Det Sociale Vækstprogram, som er et acceleratorprogram for etablerede virksomheder, der målrettet arbejder for at skabe arbejdspladser til udsatte ledige. I 2014 inviteres også iværksættere med ombord i et nyt målrettet program, Social StartUp.

Hele vejen har Den Sociale Kapitalfond prioriteret at dele viden, både inden for landets grænser og internationalt. I 2015 blev analyse og videndeling samlet under Den Sociale Kapitalfond Analyse.

Vi har blandt andet deltaget i regeringens særlige udvalg for socialøkonomiske virksomheder og Dialogforum for samfundsansvar samt i internationale netværk som Young Global Leaders under World Economic Forum, Skoll World Forum og Ashoka.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Gurli
Martinussen
 
Bestyrelsesmedlem
Katinka Greve Leiner  
Bestyrelsesmedlem
Lars Jannick Johansen  
Bestyrelsesmedlem
Peter Engberg Jensen  
Bestyrelsesmedlem
Mads S. Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem
Jesper Højberg Christensen  
Bestyrelsesmedlem
Britt Wendelboe  

Medarbejdere

Adm. direktør
Lars Jannick Johansen T: +45 29 61 68 92 E: ljj@socialkapitalfond.dk
Økonomidirektør
Birger Møllevang Jensen T: +45 22 11 48 88 E: bmj@socialkapitalfond.dk
Programdirektør
Birgitte Frost Mathiesen T: +45 28 49 00 80 E: bfm@socialkapitalfond.dk
Investeringschef
Steen
Lohse
T: +45 21 49 12 77 E: stl@socialkapitalfond.dk
Forretningsudviklingschef
Keld
Holm
T: +45 30 70 36 26 E: kh@socialkapitalfond.dk
Investeringschef
Jeanette
Thielfoldt
T: +45 27 15 47 21 E: jht@socialkapitalfond.dk
Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk
Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Senior Business Development Manager
Steen Malmberg T: +45 20 62 20 60 E: sma@socialkapitalfond.dk
Senior Advisor
Torben Agerup T: +45 24 21 26 21 E: tag@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Maria Fester Petersen T: +45 40 45 89 56 E: mfp@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Rune Riisbjerg Thomsen T: +45 31 40 83 37 E: rrt@socialkapitalfond.dk
Administrativ medarbejder
Anna
Hempel
T: +45 53 54 21 10 E: ahe@socialkapitalfond.dk
Projektkoordinator
Ida Marie Bjerre Jepsen T: +45 60 46 71 56 E: imj@socialkapitalfond.dk
Projektkoordinator
Anne Nørgaard Christensen E: anc@socialkapitalfond.dk
Analysestudent
Julie Birkedal Haumand E: jbh@socialkapitalfond.dk
Økonomistudent
Severin Johansen T: +45 20 66 04 14 E: fsd@socialkapitalfond.dk
Projektkoordinator, Accelerator
Rasmus Dilling-Hansen T: +45 27 21 87 20 E: rdh@socialkapitalfond.dk

Advisory Board

Tania Ellis
Ekspert i socialt entreprenørskab og CSR. Ejer af The Social Business Company.

Henrik Juul Hansen
Partner i Accuras afdelinger for M&A, Private Equity og Børs- og Kapitalmarkedsret.

Søren Hougaard
Direktør, iværksætter og aktiv investor inden for venturebranchen.

Frank Ulmer Jørgensen
Programansvarlig fondsrådgiver i Villum Fonden og Velux Fonden på det sociale område og området aktive ældre.

Henrik Lind
CEO for Danske Commodities, som han stiftede i 2004.

Jesper Mikkelsen
Corporate Affairs Direktør i ISS, tidligere CSR-ansvarlig hos Accenture og strategirådgiver gennem 10 år.

Thomas Bagge Olesen
Rådgiver og bestyrelsesmedlen – og tidligere bl.a. adm. direktør for COOP og Fitness.dk.

Eric-Alan Rapp
Stiftende partner af Homemate og tidligere founding partner i det nordisk baserede Sunstone Capitals teknologiske investeringsteam.

Claus Skytte
Forfatter, kreativ strateg og iværksætter. Ekspert i deleøkonomi.

Lars Rhod Søndergaard
Statsautoriseret revisor og ledende partner i EY Financial Services med ansvar for betjening af kunder i den finansielle sektor.

Peter Tøttrup
Iværksætter og investor i informations- og kommunikationsteknologi.

 

Partnere og netværk

 

Stiftende partner

TrygFonden

TrygFonden stiftede i slutningen af 2011 Den Sociale Kapitalfond med 25 mio. kr. Siden har TrygFonden valgt at bidrage med yderligere 50 mio. kr. fra 2014 og fire år frem.

TrygFondens overordnede mission er at bidrage til, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Det gør vi inden for tre kerneområder, hvor af ét af dem er trivsel. Målet er, at flere får mulighed for at realisere deres potentiale og deltage aktivt i samfundslivet.

TrygFondens indsats på området omfatter bl.a. sociale investeringer og udvikling af koncepter og metoder, der skaber tilknytning til arbejdsmarkedet for udsatte grupper. Arbejdet i Den Sociale Kapitalfond er et vigtigt bidrag til, at TrygFonden kan nå sine strategiske mål på dette område.

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

I 2016 brugte TrygFonden 550 mio. kr. på almennyttige aktiviteter.

www.trygfonden.dk

I samarbejde med

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2015 uddelte VELUX FONDEN ca. 220 millioner kr. Bevillingen til Den Sociale Kapitalfond er et led i VELUX FONDENs fokus på de socialøkonomiske virksomheder, som allerede omfatter virksomhederne ”Place de Bleu” og ”Send Flere Krydderier”.

Uddelinger til sociale formål i Danmark sker i samdonation med VILLUM FONDEN, og i 2015 uddelte VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN tilsammen over 800 millioner kr. Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet er oprettet pr. 1. januar 2014. Den nye styrelse varetager alle de ansvarsområder, som tidligere har ligget hos Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Styrelsens opgaver er at understøtte et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked og at bidrage til, at mennesker kommer i job. Dette gør styrelsen bl.a. ved at hjælpe borgere, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, og ved at understøtte rekruttering af arbejdskraft fra udlandet.

Det Sociale Vækstprogram gennemføres under STAR.

Kompetencepartnere

Den Sociale Kapitalfonds tre kompetencepartnere Accura, EY og Accenture bidrager med viden inden for jura, finansiering og strategi.

Accura

Accura er blandt de førende advokatfirmaer i Danmark og har rådgivet Den Sociale Kapitalfond siden opstarten i 2011. Accura rådgiver i forbindelse med investeringer i sociale virksomheder, herunder med sine kompetencer til juridisk due diligence i forbindelse med opstart af en investering.
www.accura.dk

EY

EY er et af Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirmaer og har været rådgiver fra starten af Den Sociale Kapitalfond. Ud over rådgivning om etableringen af fonden og dens investeringer bidrager EY også til due diligence ved investeringsforløb og rådgivning i forbindelse med porteføljevirksomheder.
www.ey.com

Accenture

Accenture er en global virksomhed med speciale i management consulting, teknologi og outsourcing af medarbejdere. Accenture bidrager med analyser til udviklingen af Den Sociale Kapitalfond og konkrete investeringscases samt med forretningsmæssig sparring til porteføljevirksomheder.
www.accenture.com