Kontakt

Den Sociale Kapitalfonds samarbejdspartnere

Lige fra Den Sociale Kapitalfond blev stiftet har vi haft fornøjelsen af stærke samarbejder med en lang række partnere i forskellige roller.

Stiftende partner

TrygFonden

TrygFonden stiftede i slutningen af 2011 Den Sociale Kapitalfond med 25 mio. kr. Siden har TrygFonden valgt at bidrage med yderligere 50 mio. kr. fra 2014 og fire år frem.

TrygFondens overordnede mission er at bidrage til, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed inden for tre kerneområder, hvor af ét af dem er trivsel. Målet er, at flere får mulighed for at realisere deres potentiale og deltage aktivt i samfundslivet.

TrygFondens indsats på området omfatter bl.a. sociale investeringer og udvikling af koncepter og metoder, der skaber tilknytning til arbejdsmarkedet for udsatte grupper.

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

I 2016 brugte TrygFonden 550 mio. kr. på almennyttige aktiviteter.

www.trygfonden.dk

Programsamarbejder

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2015 uddelte VELUX FONDEN ca. 220 millioner kr. Samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond er et led i VELUX FONDENs fokus på de socialøkonomiske virksomheder, som allerede omfatter virksomhederne ”Place de Bleu” og ”Send Flere Krydderier”.

Uddelinger til sociale formål i Danmark sker i samdonation med VILLUM FONDEN, og i 2015 uddelte VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN tilsammen over 800 millioner kr. Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Social StartUp blev gennemført i perioden 2014-2016 på baggrund af en bevilling fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet understøtter et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked og bidrager til, at mennesker kommer i job. Dette gør styrelsen bl.a. ved at hjælpe borgere, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, og ved at understøtte rekruttering af arbejdskraft fra udlandet.

Det Sociale Vækstprogram, som blev afsluttet i 2016, blev gennemført under STAR.

Vækst med social bundlinje, som blev lanceret i 2016, gennemføres samarbejde med en række partnere: TrygFonden, Bikubenfonden, Tuborgfondet, Markedsmodningsfonden og en række kommuner.

Kompetencepartnere

Accura

Accura er blandt de førende advokatfirmaer i Danmark og har rådgivet Den Sociale Kapitalfond siden opstarten i 2011. Accura rådgiver i forbindelse med investeringer i sociale virksomheder, herunder med sine kompetencer til juridisk due diligence i forbindelse med opstart af en investering.
www.accura.dk

EY

EY er et af Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirmaer og har været rådgiver fra starten af Den Sociale Kapitalfond. Ud over rådgivning om etableringen af fonden og dens investeringer bidrager EY også til due diligence ved investeringsforløb og rådgivning i forbindelse med porteføljevirksomheder.
www.ey.com

Accenture

Accenture er en global virksomhed med speciale i management consulting, teknologi og outsourcing af medarbejdere. Accenture bidrager med analyser til udviklingen af Den Sociale Kapitalfond og konkrete investeringscases samt med forretningsmæssig sparring til porteføljevirksomheder.
www.accenture.com

IBM

IBM er en global virksomhed og en af Danmarks førende IT-virksomheder. IBM er fra 2019 kompetencepartner for Den Sociale Kapitalfond med særlig fokus på den digitale dimension af fondens innovation.  Til IBM’s værdier hører blandt andet at skabe innovation ikke bare for virksomheden, men for hele samfundet og verden.
www.ibm.dk