Kontakt

Samarbejdspartnere –
Den Sociale Kapitalfond Invest

Investorer

Investorerne i Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S har committed i alt 289,28 mio. kr. og er fordelt med ca. 38 pct. internationale investorer (Den Europæiske Investeringsfond og Ferd Sosiale Entreprenører fra Norge) og ca. 62 pct. danske investorer. Investorerne er fordelt på ca. 31 pct. danske fonde og familieformuer, ca. 31 pct. øvrige danske investorer, og ca. 38 pct. øvrige udenlandske investorer.

Investorerne omfatter blandt andre:

Den Europæiske Investeringsfond (EIF):  eif.org

Vækstfonden: vf.dk

Novo Nordisk Fonden: novonordiskfonden.dk

TryghedsGruppen: tryghedsgruppen.dk

Ferd Sosiale Entreprenører (Norge): ferd.no

Hempel Fonden: hempelfonden.dk

Færchfondenfaerchfonden.dk 

Sparekassen Sjælland-Fyn: spks.dk

Østifterne: oestifterne.dk

Færch og Døtre

Den Sociale Kapitalfond 

Management team samt Senior Advisors

Senior Advisors

Den Sociale Kapitalfond Invests management team samarbejder med fire erfarne Senior Advisors, som rådgiver fonden i forhold til dens investeringer:

Jeppe Christiansen, adm. direktør for Maj Invest, tidligere bl.a. direktør i Danske Bank

Mads Øvlisen, formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, tidligere bl.a. adm. direktør for Novo Nordisk

Per Agger‐Nielsen, investor, rådgiver og bestyrelsesmedlem, tidligere bl.a. partner i Industri Udvikling

Peter Nørgaard, stifter og bestyrelsesmedlem, Creativ Company og Code of Care, tidligere bl.a. direktør i Creativ Company

Samarbejdspartnere

Accura og EY er kompetencepartnere og har rådgivet Den Sociale Kapitalfond Invest ved fondens etablering.

Den Sociale Kapitalfond Invest har desuden en samarbejdsaftale med Den Sociale Kapitalfond om bl.a. en række serviceydelser og compliance.

Fondsadministration: Intertrust (Denmark) A/S

Juridisk rådgiver: Accura Advokatpartnerselskab

Finans- og skatterådgiver: Ernst & Young P/S

Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bank: Merkur Andelskasse