Kontakt

Mormor.nu

Den Sociale Kapitalfond foretog i 2013 en investering i Mormor.nu for sammen med Frederiksberg Kommunes Jobcenter at hjælpe virksomheden med at undersøge mulighederne i at uddanne og ansætte udsatte kvinder til nye forretningsområder. Mormor.nu opkvalificerede en række kvinder, hvoraf flere efterfølgende har fået job. Investeringen blev afsluttet i 2016 med tilbagebetaling af aftalt beløb.

Tilbage til portefølje.