Kontakt

Vækst med social bundlinje – Payment by Results

Den Sociale Kapitalfond Managements projekt, Vækst med social bundlinje – Payment by Results, viser vej til inklusion af udsatte på arbejdsmarkedet via en kombineret beskæftigelses- og erhvervsindsats.

Om programmet

Formålet med programmet er at skabe vækst hos små og mellemstore virksomheder, som fører til flere arbejdspladser for udsatte ledige, via et nyt, lokalt forankret acceleratorprogram. Rigtig mange små og mellemstore virksomheder tager allerede i dag et lokalt socialt ansvar – og endnu flere vil, hvis det kan kombineres med god forretning. Vækst med social bundlinje hjælper de virksomheder, som gerne vil vokse og samtidig skabe nye muligheder for udsatte mennesker.

Vækst med social bundlinje er etableret af Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med TrygFonden, Bikubenfonden, Tuborgfondet, Markedsmodningsfonden og indtil videre otte kommuner (Herning, Ikast-Brande, Kolding, Frederiksberg, Gladsaxe, Rudersdal, Glostrup og Albertslund).

Projektet hviler på Den Sociale Kapitalfonds erfaringer, resultater og metodikker fra hhv. Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp, hvor vækst hos de 52 deltagende virksomheder blev fundamentet for etablering af nye jobs til udsatte. En vækst der blev skabt via intensiv og individuel forretningsudvikling i sociale acceleratorprogrammer.

I videoen kan du møde tre borgere, der er kommet i job gennem Vækst med social bundlinje.

I Vækst med social bundlinje tester vi, om de kommunale besparelser ved at få udsatte mennesker i beskæftigelse kan være med til at finansiere vækstindsatsen via en såkaldt “Payment by Results” mekanisme. Projektets resultater vil løbende offentliggøres på vores hjemmeside og i rapporter.

Projektet er foreløbigt etableret i samarbejde med 8 kommuner og har plads til 26 små og mellemstore virksomheder i acceleratorprogrammet fordelt på 3 programrunder.

Acceleratoren strækker sig over et individuelt tilpasset intensivt udviklingsforløb på 6 måneder og herefter et opfølgningsforløb på yderligere 6 måneder.

Om PbR metoden

Payment by Results er en tilgang, hvor det offentlige – i dette tilfælde en kommune – indgår en aftale med en aktør – i dette tilfælde Den Sociale Kapitalfond – om at udføre en given service eller indsats, hvor betalingen til aktøren er baseret på de opnåede effekter i stedet for på aktiviteter og specifik indsats. PbR-modellen udbredes i disse år til flere lande, da den kan lette en del af det pres, som hviler på det moderne velfærdssystems offentlige budgetter. Samtidig kan modellen sikre, at det offentlige mindsker sin risiko og opnår en reel vækst- og beskæftigelsesmæssig gevinst, som kommer borgerne til gavn.

Om SiBs

Social Impact Bonds (SIBs) hænger tæt sammen med PbR-metoden. SIBs er en måde at sikre, at den nødvendige kapital stilles til rådighed for aktørerne, samtidig med at betaleren, fx private investorer, opnår fordelene ved PbR.

Ved brug af denne form for  sociale obligationer påtager private investorer sig den fulde eller delvise økonomiske risiko, og den offentlige myndighed, som er kommunen i dette tilfælde, betaler for de skabte resultater og ikke de pågældende aktiviteter, som det ellers normalvis er tilfældet.

For virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder tager allerede i dag et socialt ansvar – og endnu flere ønsker at gøre det, hvis det kan kombineres med en god forretning. ’Vækst med social bundlinje’ gør det muligt for virksomheder at vokse og samtidig skabe arbejdspladser for udsatte mennesker i tæt samarbejde med landets kommuner.

Forløbet repræsenterer en unik mulighed for, at virksomheder kan skabe en profitabel og bæredygtig økonomisk model for inklusion af udsatte på arbejdsmarkedet.

Med udviklingsforløbet følger:

  • Gratis deltagelse i et individuelt tilpasset udviklingsforløb, der styrker jeres virksomhed, til en værdi over 400.000 kr.
  • Intensiv rådgivning fra professionelle forretningsudviklere
  • Undervisning af eksperter inden for strategi og bestyrelsesarbejde, økonomistyring, rekruttering og fastholdelse
  • Udviklingscamps med temaer som afsætning, driftsøkonomi og social bundlinje
  • Udviklet jeres netværk med andre ambitiøse og socialt orienterede virksomheder
  • Et tættere samarbejde med kommunen som en værdifuld rekrutteringspartner i jagten på fremtidige medarbejdere

 

 

For kommuner

Hvad får kommuner ud af forløbet?

Som kommune ønsker I at skabe mest mulig effekt med beskæftigelsesindsatser til gavn for kommunens borgere og de kommunale budgetter. ’Vækst med social bundlinje’ gør det muligt for kommuner at få mere beskæftigelse for pengene, fordi udviklingsforløbet bygger på Payment by Results-metoden. Det er den økonomiske vækst i virksomheden og den beskæftigelsesmæssige effekt i kommunen, der afgør resultatbetalingen. Kort sagt betaler man som kommune for dét, der virker.

Når lokale virksomheder deltager i udviklingsforløbet, får I som kommune:

  • Mulighed for at spare penge og dermed frigøre ressourcer som resultat af, at udsatte borgere kommer i arbejde
  • Professionel vejledning og støtte til effektivt samarbejde med virksomheder, der kan bidrage til øget beskæftigelse i kommunen
  • Mulighed for at forbedre vilkårene for lokale virksomheder og samtidig blive blandt de første kommuner i landet til at skabe resultater med den nye tilgang
  • Et vigtigt fokus på social ansvarlighed i erhvervslivet og hvordan det kan forenes med økonomisk vækst

 

 

Kontakt

For yderligere information om programmet kontakt Birgitte Frost Mathiesen.

Nedenfor kan du læse mere om teamet bag vækstacceleratorforløbet.

Direktør og Partner
Birgitte Frost Mathiesen T: +45 28 49 00 80 E: bfm@socialkapitalfond.dk
Forretningsudviklingschef
Steen Malmberg T: +45 20 62 20 60 E: sma@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Maria Fester Petersen T: +45 40 45 89 56 E: mfp@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Rasmus Dilling-Hansen T: +45 27 21 87 20 E: rdh@socialkapitalfond.dk