Kontakt

Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber

Den Sociale Kapitalfond præsenterer sammen med 12 kommuner en ny metode til inklusion af udsatte i arbejdsfællesskabet med projektet ”Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber”. Projektet er blevet til via en medfinansiering på 26 mio. kr. fra EU’s Socialfond.

Om programmet

Flere og flere brancher oplever stor mangel på arbejdskraft – og det hæmmer væksten. Samtidig befinder mere end 440.000 udsatte danskere i den arbejdsdygtige alder sig uden for arbejdsmarkedet og mellem 7–8 % af en ungdomsårgang kommer hverken i job eller i uddannelse. Det er en samfundsudfordring, at vi har alt for mange folk på bænken, mens der mangler spillere på banen.

I Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber bygger vi bro mellem dem, der har opgaverne, der skal løses og de mennesker, der via opkvalificering og uddannelse, kan varetage disse. Projektet er landsdækkende og formålet er, via udvikling og vækst hos erhvervslivet, at få udsatte ledige personer integreret i arbejdsfællesskabet.

Konkret består projektet af et 12 måneders individuelt tilpasset forretningsudviklingsforløb for de deltagende virksomheder. Sideløbende hermed er udvalgte, udsatte ledige i gang i et forløb hos en lokal udviklingsaktør (ekstern leverandør), hvor de bliver klædt på til at komme i beskæftigelse hos virksomhederne.

Hvad får virksomheden ud af det?

 • Gratis deltagelse i et acceleratorforløb til en værdi af 450.000 kr. Intensiv rådgivning fra professionelle forretningsudviklere med henblik på at skabe øget omsætning, forbedre indtjeningen og styrke virksomhedens sociale indsats og profil.
 • Udviklingscamps med undervisning af eksperter indenfor ledelse, strategi, afsætning, driftsøkonomi og social bundlinje samt netværk med andre virksomheder
 • Mulighed for at præge opkvalificering af nye medarbejdere ift. virksomhedens konkrete opgaver

Acceleratorforløb

Acceleratorforløbet består af både fælles og individuelle aktiviteter, som udføres i en periode på 12 måneder. Hver enkelt deltagervirksomhed har sit ”eget” forretningsudviklerteam tilknyttet. Forretningsudviklerne arbejder tæt sammen med virksomhedens ledelse i hele forløbet og møder planlægges efter behov.

Opstarts bootcamp for alle ansøgere
12.-13. december i København
Herefter udvælges de virksomheder, der skal deltage i acceleratorforløbet.

Camp 1: Sociale modeller – og samarbejdspartnere
23.-24. januar 2019

Camp 2: Brand, salg og markedsføring
27.-28. februar 2019

Camp 3: Et stærkt fundament for en social forretning
20.-21. marts 2019

Camp 4: Socialt kollegaskab – sådan!
08.-09. maj 2019

Camp 5: Klar til at tage imod
19. juni 2019

Efter camp 5 følger 6 måneders opfølgning, hvor forretningsudviklerteam og virksomhed arbejder videre med implementering og forankring af den sociale model.

Deltagelse

I 2019 deltager 10 virksomheder fra disse kommuner:

 • Aalborg
 • Kolding
 • Gentofte
 • Køge
 • Stevns
 • Odsherred

Som deltager i Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber forventes det, at virksomhedens ledelse eller udvalgte herfra deltager aktivt i forløbet – herunder på camps og i møder med den tilknyttede forretningsudvikler. 3 ledende medarbejdere skal udpeges til at deltage og bruge ca. 15 timer månedligt på virksomhedens udvikling gennem 12 mdr.

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, som har et ambitiøst ønske om vækst og inklusion af udsatte grupper.

Kriterier for deltagelse:

 • Virksomheden skal have adresse i en af de deltagende kommuner (se nedenfor)
 • Ledelsen skal være åben for sparring
 • Ledelsen skal have en kommerciel tankegang
 • Virksomheden skal kunne se sig selv som en lokal rollemodel fremadrettet
 • Ledelsen skal være dedikeret ift. at integrere en social model i den traditionelle økonomiske forretningsmodel

De virksomheder, der finder interesse i dobbeltbundlinje og opfylder deltagerkriterierne, inviteres til at deltage i en todages opstarts bootcamp. Her introduceres virksomhederne til den sociale forretningsmodel og andre udviklingsredskaber og desuden giver det forretningsudviklerne mulighed for at lære virksomhederne at kende.

I 2020 deltager virksomheder fra disse kommuner:

 • Ikast-Brande
 • Holstebro
 • Silkeborg
 • Frederiksberg
 • Gribskov
 • Holbæk

Klynge 2 har først opstart i slutningen af 2019 og der er ikke åbent for ansøgninger endnu.

Modtag information, når der åbnes for ansøgninger til klynge 2

Kontakt

For yderligere information om programmet kontakt Birgitte Frost Mathiesen.

Nedenfor kan du læse mere om teamet bag vækstacceleratorforløbet.

Direktør og Partner
Birgitte Frost Mathiesen T: +45 28 49 00 80 E: bfm@socialkapitalfond.dk
Forretningsudviklingschef
Steen Malmberg T: +45 20 62 20 60 E: sma@socialkapitalfond.dk
Forretningsudviklingschef
Stine Lomholt T: +45 23 73 15 83 E: slo@socialkapitalfond.dk
Forretningsudviklingschef
Jesper Tjørnager Jakobsen T: +45 20 96 94 93 E: jtj@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Maria Fester Petersen T: +45 40 45 89 56 E: mfp@socialkapitalfond.dk