Kontakt

Social StartUp

I 2014 etablerede vi Social StartUp – en intensiv og eksperimenterende accelerator til udvikling af nye socialøkonomiske virksomheder. Ud over adgang til længerevarende intensiv sparring og udvikling havde deltagerne mulighed for at søge om opstartskapital, herunder udviklingsmidler og lån.

Social StartUp er støttet af VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN. I dag har vi en unik og vigtig viden om sociale iværksætteres mange forskellige udfordringer og muligheder. Samtidig har vi skabt konkrete resultater i form af nye job – både ordinære stillinger og stillinger med særlige vilkår.

I efteråret 2016 afvikles det sidste forløb af Social StartUp. Se alle vores deltagere i programmet her.

Indhold

Ud over den konkrete indsats for sociale iværksættere er der to overordnede mål for Social StartUp. Det ene er at udvikle en optimal model for en accelerator, der kan støtte og styrke sociale iværksættere og virksomheder. Det andet er gennem modellen at skabe rollemodeller, der kunne forløse og vise det store potentiale sociale virksomheder besidder. Samlet skulle de to mål være med til skabe grundlaget for et solidt økosystem for sociale virksomheder.

I perioden 2014-2016 er i alt 20 virksomheder blandt flere hundrede ansøgere udvalgt til at gennemføre accelerator-forløbet. I de første forløb deltog især helt nye sociale iværksættere, og siden har mere modne virksomheder deltaget for at starte deres sociale model op.

Ud over at have tilknyttet sin egen forretningsudvikler i ca. seks måneder, har deltagerne også fået undervisning af nogle af Danmarks største kapaciteter inden for strategi, organisationsudvikling, drift, salg og marketing, samt udvikling af sociale modeller og samarbejde med kommuner. Efter seks måneder er virksomhederne blevet tilbudt mentorforløb eller har fået etableret advisory board eller bestyrelse. Udvalgte virksomheder har fået et forlænget forløb, hvor de har beholdt deres forretningsudvikler op til 12 måneder.

Kriterier for at kunne blive udtaget til acceleratoren var, at virksomheden havde potentiale til at forene social og økonomisk bundlinje, blive socialt effektfuld og økonomisk bæredygtig, fokuserede på at leve på kommercielle vilkår og havde en talentfuld ledelse.

Samarbejdet med VELUX FONDEN har været tæt og aktivt, og VELUX FONDEN har bl.a. godkendt den løbende udvikling af acceleratorprogrammet og behandlet ansøgninger om donation af opstartskapital samt lån. Social StartUp er gennemført med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN i samfinansiering med VILLUM FONDEN på ca. 22 mio. kr.

Mød de tidligere deltagere fra Rørvig Dessert i videoen herunder:

Resultater

Social StartUp blev midtvejsevalueret eksternt af Damvad Analytics, hvis rapport viser, at deltagerne oplevede en hurtig udvikling af deres virksomhed, herunder et skærpet fokus og en øget risikovillighed.

Virksomhedernes vækstrater var meget forskellige – fra ingen vækst til voldsom vækst. Omsætningen steg således eksempelvis i perioden januar til august 2015 hhv. 62% og 368% for hhv. første og andet hold af deltagere. Fire ud af fem af de allerførste deltagervirksomheder ansatte en eller flere socialt udsatte inden for det første år. Dertil fik tre ud af fem virksomheder flere ordinært ansatte. Flere job kommer typisk over tid. Eksempelvis forventer de første 9 deltagervirksomheder at ansætte mellem 30 og 60 udsatte ledige inden for 2-5 år. Endelig er der i de første 9 virksomheder skabt jobs til 15 udsatte i andre organisationer via sociale partnerskaber.

Hvad ved vi nu?

Vi har gennem et tæt og aktivt samarbejde med VELUX FONDEN skabt unikke muligheder for nye danske sociale virksomheder. Processen har været eksplorativ og dynamisk og har ført til både nye rollemodeller for socialøkonomiske virksomheder og til ny viden om etablering af socialøkonomiske virksomheder.

Udfordringen er selvklart forskellige fra virksomhed til virksomhed. Det er lettere at opnå resultater for eksisterende virksomheder, der transformerer sig til en socialøkonomisk virksomhed, end for en helt ny socialøkonomisk virksomhed. De helt nye iværksættere har brug for særlig opmærksomhed, da de ofte ikke har et forretningsmæssigt grundlag at bygge deres sociale model på. Find viden og værktøjer blandt vores publikationer.

Få mere at vide

Kontakt programdirektør Birgitte Frost Mathiesen, hvis du vil vide mere om vores partnerskaber, viden og resultater.

Direktør og Partner
Birgitte Frost Mathiesen T: +45 28 49 00 80 E: bfm@socialkapitalfond.dk