Kontakt

Det Sociale Vækstprogram

Gennem et vundet EU-udbud hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering søsatte vi i 2013 acceleratoren Det Sociale Vækstprogram. Målet var at styrke eksisterende socialøkonomiske virksomheder gennem forretningsudvikling. Virksomhederne har via deres forløb skabt vækst og arbejdspladser, og samtidig har vi opbygget viden og erfaring om, hvilke udfordringer og potentialer sociale virksomheder har, og hvad man kan gøre for at styrke dem.

I foråret 2016 blev det sidste forløb af Det Sociale Vækstprogram afviklet. Se alle tidligere deltagere i Det Sociale Vækstprogram her.

Beskrivelse

EU-udbuddet vandt vi i samarbejde med Symbion og Center for Socialøkonomi og senere Cabi. Budgettet var samlet set på 23,2. mio. kr. I styregruppen sad ud over os og vores samarbejdspartnere repræsentanter for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Erhvervsstyrelsen.

Målet med Det Sociale Vækstprogram var at styrke bæredygtigheden af allerede eksisterende sociale virksomheder og derigennem skabe flere job og forløb til udsatte ledige. Et vigtigt mål er også at skabe viden om, hvordan man effektivt kan udvikle socialøkonomiske virksomheder.
I perioden 2013-2016 har 32 virksomheder fulgt det fulde program. I alt har programmet haft flere hundrede ansøgere. Programmet forløb over 6 måneder og bestod af individuel sparring, undervisning i afsætning, strategi og drift, camps og vidensdeling med andre deltagere, samt brobygning til netværk og andre ressourcer. Virksomhederne havde derudover mulighed for at søge om en donation på 100.000 kr. til videre udvikling.
Kriterier for at kunne blive udtaget til Det Sociale Vækstprogram var blandt andre, at virksomheden ud over det sociale formål var uafhængig af det offentlige i ledelse og drift, og at virksomheden havde et uudnyttet vækstpotentiale og en kompetent ledelse. Virksomhederne havde typisk fokus på at styrke arbejdsevnen, samt at uddanne og ansætte udsatte ledige, eksempelvis mennesker med autisme, mennesker med funktionsnedsættelser eller tidligere indsatte.

Mød de tidligere deltagere fra FA stilladsudlejning herunder:

Resultater

Teknologisk Institut varetog evalueringerne af programmerne og fandt høj deltagertilfredshed gennem alle forløb på alle parametre (fra indhold til faciliteter). Derudover evaluerede vi løbende virksomhedernes vækst. Nettotilvæksten af job- og forløbspladser var i alt 281 (pr. 31.12.2015) – med følgende fordeling: 69 udsatte ledige i job, 54 nye ordinære job og 158 udsatte ledige i forløb og uddannelse. Jobeffektiviteten var på niveau med eller højere end andre lignende erhvervsfremmende tiltag, herunder Væksthusene og EU-strukturfondsprojekter.

Hvad ved vi nu?

Vi har inden for rammerne af et EU-udbud og i samarbejde med vores partnere vist, hvordan danske socialøkonomiske virksomheder over relativ kort tid kan blive en social og forretningsmæssig succes. I samarbejde med vores partnere har vi især ageret katalysator for 32 meget forskellige socialøkonomiske virksomheder. Det har givet os unik indsigt i og et nuanceret blik på typiske problemer og usete muligheder i danske små- og mellemstore socialøkonomiske virksomheder. Det har også givet os indgående erfaring med et bredt udvalg af udviklingsværktøjer, fra sociale forretningsmodeller til målinger af social forandring.

Find flere resultater og erfaringer blandt vores publikationer.

Få mere at vide

Kontakt programdirektør Birgitte Frost Mathiesen, hvis du vil vide mere om vores partnerskaber, viden og resultater.

Direktør og Partner
Birgitte Frost Mathiesen T: +45 28 49 00 80 E: bfm@socialkapitalfond.dk