Kontakt

Den Sociale Kapitalfond Analyse

Vi evaluerer og beregner effekt af Den Sociale Kapitalfonds investeringer og aktiviteter; vi gennemfører uafhængige analyser; vi udvikler værktøjer og deler viden; og vi hjælper kunder og samarbejdspartnere med rådgivning og projektudvikling – alt sammen under overskriften beskæftigelse og inklusion.

I vores projekter benytter vi bl.a. den viden og erfaringer, som vi har opbygget gennem vores investeringer og acceleratorprogrammer for sociale virksomheder Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram.

Har din organisation brug for ny viden om sociale virksomheder, og hvordan man bedst understøtter dem, om impact investment, eller om samarbejde på tværs af sektorer om at skabe vækst med social bundlinje? Eller har du en udviklingsopgave inden for feltet?

Inspiration

Vi tilbyder oplæg og facilitering af debatter inden for vores felt, ligesom vi rådgiver og gennemfører skræddersyede analyser.

Vi har bl.a. lavet:

Folkemødeevent: Sæt tal på social værdi

Ved et velbesøgt arrangement debatterede vi, hvad der skal til, hvis vi i Danmark for alvor skal investere efter at skabe størst social og samfundsmæssig værdi for de mange milliarder, vi årligt investerer i velfærd. Vi inviterede til arrangementet sammen med Bikubenfonden og havde besøg af både Ungdommens Røde Kors, Kolding kommune og Specialisterne. Vores udviklingschef Anne Kjær Skovgaard modererede debatten.

Analyser

Vi gennemfører analyser, der gør os klogere på, hvem de sociale virksomheder er, hvor vi finder dem, og hvad deres indsats betyder for samfundet.

Vi har bl.a. lavet:

Analyse: Potentiale ved at bringe ex-kriminelle i beskæftigelse

Potentialet for at bringe nyløsladte personer med fængselsdomme for vold og/eller narko i beskæftigelse ligger i omegnen af 50 – 65.000 kr. årligt per person i forhold til mulige offentlige besparelser. Dette skitserer således potentialet ved at flytte personen fra denne målgruppe fra offentlig forsørgelse over i beskæftigelse. Tallene kan derfor anvendes som rettesnor i forhold til beregning af værdiskabelse i relevante projekter/tiltag. Find flere analyser.

Udvikling

Vi samarbejder med kommuner, regioner, styrelser og ministerier, samt med fonde og virksomheder om udvikling af ny viden og nye modeller.

Vi arbejder bl.a. på:

Udviklingsprojekt: En dansk model for måling af social værdi

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen og en række andre aktører udvikler og tester vi en dansk tilgang til måling af social værdiskabelse. Med den bliver det muligt at sammenligne resultater på tværs af sociale indsatser – og virksomheder, organisationer, kommuner og fonde kan sætte tal på sociale forandringer.

Netværk

Vi driver netværk for at hjælpe dem, som rådgiver, understøtter og samarbejder med sociale virksomheder.

Vi har bl.a. faciliteret:

Netværk: Viden og værktøjer til støtte af sociale virksomheder

Vi samler erhvervsrådgivere og -chefer fra hele landet. Vi deler viden og erfaringer og udvikler værktøjer, som kan bruges i arbejdet med at rådgive virksomheder og iværksættere, der skaber arbejdspladser til udsatte borgere.

Se værktøjerne

Kontakt

Har du behov for inspiration, analyse eller rådgivning, så kontakt os.

Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk