Kontakt

Udvikling & Analyse

Siden starten i 2011 har vi opbygget en betydelig viden omkring sociale investeringer, sociale virksomheder og social inklusion. I Den Sociale Kapitalfond Analyse anvender vi den viden, når vi; gennemfører uafhængige analyser, udvikler værktøjer, hjælper kunder og samarbejdspartnere med rådgivning og projektudvikling samt evaluerer og beregner effekten af Den Sociale Kapitalfonds egne investeringer og aktiviteter.

I vores projekter benytter vi bl.a. den viden og erfaringer, som vi har opbygget gennem vores investeringer og acceleratorprogrammer for sociale virksomheder Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram.

Har din organisation brug for ny viden om sociale virksomheder, og hvordan man bedst understøtter dem, om impact investment, eller om samarbejde på tværs af sektorer om at skabe vækst med social bundlinje? Eller har du en udviklingsopgave inden for feltet?

Analyser

Vi gennemfører analyser, der gør os klogere på, hvem de sociale virksomheder er, hvor vi finder dem, og hvad deres indsats betyder for samfundet.

Vi har bl.a. lavet:

 

Analyse: Disrupted? Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og sociale virksomheder

Indtoget af den fjerde industrielle revolution tegner sig stadig tydeligere som en voldsom og samfundsændrende kraft. Men hvad vil konsekvensen være for udsatte grupper, der allerede er på kanten af arbejdsmarkedet?

Den Sociale Kapitalfond, TrygFonden og Det Centrale Handicapråd er gået sammen for at skabe udviklingsprojektet Disrupted?, der skal identificere de job, der vil ændre sig radikalt eller forsvinde fuldstændigt ud af arbejdsmarkedet. Projektet vil have særligt fokus på potentialerne i den teknologiske udvikling: hvor og hvordan betyder den nye teknologi nye muligheder? I hvilke virksomheder og brancher er fremtidens arbejdspladser for udsatte grupper?

Find flere analyser.

Inspiration og rådgivning

Vi tilbyder oplæg og facilitering af debatter inden for vores felt, ligesom vi rådgiver og gennemfører skræddersyede analyser.

Vi har bl.a. lavet:

Folkemødeevent: Ung og udsat – er der plads på fremtidens arbejdsmarked?

Ved et velbesøgt arrangement debatterede vi, hvilke jobs der er tilbage til unge udsatte, når de virtuelle og fysiske robotter for alvor udruller deres potentiale. Arrangementet blev afholdt sammen med Ungdommens Røde Kors og havde besøg af både Microsoft, SFI og Fonden Autonomous. Vores udviklingschef Anne Kjær Skovgaard modererede debatten.

Vi har bl.a. holdt oplæg hos
Mandag Morgen
Altinget

Vi har bl.a. rådgivet
Fritidsakademiet
Imidt

 

Udvikling

Vi samarbejder med kommuner, regioner, styrelser og ministerier, samt med fonde og virksomheder om udvikling af ny viden og nye modeller.

Vi arbejder bl.a. på:

Udviklingsprojekt: En dansk model for måling af social værdi

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen og en række andre aktører udvikler og tester vi en dansk tilgang til måling af social værdiskabelse. Med den bliver det muligt at sammenligne resultater på tværs af sociale indsatser – og virksomheder, organisationer, kommuner og fonde kan sætte tal på sociale forandringer.

Netværk

Vi driver netværk for at hjælpe dem, som rådgiver, understøtter og samarbejder med sociale virksomheder.

Vi har bl.a. faciliteret:

Netværk: Viden og værktøjer til støtte af sociale virksomheder

Vi samler erhvervsrådgivere og -chefer fra hele landet. Vi deler viden og erfaringer og udvikler værktøjer, som kan bruges i arbejdet med at rådgive virksomheder og iværksættere, der skaber arbejdspladser til udsatte borgere.

Se værktøjerne

Kontakt

Har du behov for inspiration, analyse eller rådgivning, så kontakt os.

Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk