Kontakt

Disrupted? Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og sociale virksomheder

Den Sociale Kapitalfond har i samarbejde med TrygFonden og Det Centrale Handicapråd sat sig for, at blive klogere på hvilke konsekvenser den teknologiske udvikling har, for de grupper der allerede nu er på kanten af arbejdsmarkedet, og de virksomheder der skaber job til dem.

Om projektet

Indtoget af den fjerde industrielle revolution tegner sig stadig tydeligere som en voldsom og samfundsændrende kraft. Er fintech ”the end of banking”? Hvad betyder det for sundhedsvæsenet, at vi kan overvåge og stort set diagnosticere os selv? Stadig flere virksomheder og organisationer har rettet deres opmærksomhed mod udfordringerne og mulighederne i forhold til den teknologiske udvikling og såkaldte ”digital disruption”. Denne udvikling forventes naturligvis også at få konsekvenser for, hvordan indretningen af det fremtidige arbejdsmarked bliver.

For sociale investorer og fonde og for alle som arbejder for at skabe muligheder for dem, som har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet, er det afgørende at forstå udviklingen. Det bliver en forudsætning for at kunne investere og prioritere rigtigt. Her mangler vi analysen, der sætter fokus på konsekvenserne for udsatte grupper, og de virksomheder der skaber job til dem.

Projektet vil have særligt fokus på potentialerne i den teknologiske udvikling: hvor og hvordan betyder den nye teknologi nye muligheder? Hvad skal der til for at vi kan udnytte dem?

Analyseresultater

Til Disrupted? er der gennemført en række kvantitative analyser af teknologiers indvirkning på fremtidens arbejdsmarked. I takt med at disse udkommer vil denne sektion blive udbygget med gennemgang af resultater og links til analysenotater.

De første resultater viser, at udsatte unge og ufaglærte er i særlig risiko for at se deres arbejdsopgaver blive overtaget af digitale løsninger og robotter i fremtiden. Det er nemlig de rutineprægede opgaver, der ofte er trinbræt ind på arbejdsmarkedet, der står først for, når der introduceres nye teknologiske løsninger.

Analysen bygger på nyeste tilgængelige registerdata samt samfundsvidenskabelig forskning inden for automatisering. Den er gennemført som en del af projektet Disrupted? Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og sociale virksomheder, som gennemføres af Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med TrygFonden og Det Centrale Handicapråd.

Analysen bekræfter, på linje med tidligere rapporter fra McKinsey, Kraka og Cevea, at 40 pct. af danske jobfunktioner kan klares med teknologi, vi allerede kender i dag. Det svarer til 820.000 jobs, der typisk er repetitive og ikke kræver kreative evner eller sociale kompetencer. Den slags stillinger findes der mange af inden for f.eks. industriproduktion, kontor- og sekretærarbejde og salgsarbejde.

Udfordringer på kanten af arbejdsmarkedet

For udsatte unge – det vil sige gruppen af ca. 20.000 unge uden uddannelse og med svag tilknytning til arbejdsmarkedet – gælder det, at 60 pct. af dem, som er er i arbejde, har et job med mange opgaver som kan overtages af ny teknologi. Også personer i fleksjob er i høj grad (47 pct.) ansat i jobs, der kan automatiseres.

Analysen har også kigget på grupper af mennesker med fysiske og psykiske barrierer for at være en del af arbejdsmarkedet.

Ser vi f.eks. på mennesker med muskelsvind, som et eksempel på en fysisk barriere, eller ADHD som eksempel på en psykisk, gælder det, at begge grupper har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig har dem, som faktisk lykkes med at få job også i højere grad end gennemsnittet opgaver, der kan løses af teknologi.

Som samfund står vi med en udfordring, når de stillinger, der tidligere har givet adgang til arbejdsmarkedet for unge udsatte og personer uden uddannelse med stor sandsynlighed vil blive forandret radikalt eller helt forsvinde.

Et skævt Danmark?

Vi finder samtidig, at en stor del af de job, der lettest kan erstattes med teknologi, ligger i Vestjylland og Vestsjælland – op mod 50 pct. af de beskæftigede borgere i nogle af disse kommuner. I den modsatte ende af skalaen finder vi storbykommuner og kommuner tæt på hovedstaden.

Andel af personer beskæftiget i jobs med højt automatiseringspotentiale fordelt efter bopælskommune, 2015 (pct.)

Dette er et resultat af den danske erhvervsdemografi, hvor især industri- og produktionsjobs i små og mellemstore virksomheder findes i ”udkantsområderne”, mens de videnstunge jobs findes i de større byer.

Samtidig står især nogle vestsjællandske og nordjyske kommuner med en dobbeltudfordring. De har både en stor gruppe borgere, der allerede står uden job, og samtidig har en høj andel af dem, som er i job opgaver, som vi kan forvente vil blive automatiseret. Altså skal disse kommuner ikke alene bekymre sig om, at borgerne har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, men også at mange af de der i er i beskæftigelse kan se frem mod store forandringer i deres arbejdsliv og formentlig får behov for nye kompetencer.

Læs analysenotaterne Unge, ufaglærte og handicappede er udsatte, når automatiseringen ruller og Vestjyske jobs under pres fra den 4. industrielle revolution

Tænketank og interessentgruppe

Tænketank

Anders Kofod-Petersen
Professor, NTNU, og vicedirektør, Alexandra Instituttet. Projektleder, DABAI (Danish Center for Big Data Analytics Innovation)

Anders Thomsen
Direktør for politik og strategi, Microsoft Danmark

Christian Gabe
Managing Director, Technology Strategy, Accenture

David Dreyer Lassen
Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Frank Faurholt
Formand, Dansk Automationsselskab. Salgsdirektør, Siemens Danmark

Hanne Shapiro
Direktør, Hanne Shapiro Futures

Henrik Schärfe
CEO, Autonomous og ansvarlig for projekt med selvkørende biler i Vesthimmerland Kommune

Johan Oljeqvist
Adm. direktør, Stiftelsen Fryshuset

Kasper Nizam
Director, Social Digital

Kristoffer Gandrup-Marino
Chief of Innovation, Unicef

Mikkel Marfelt
PhD og Director of Research Partnerships, Labster. Ekstern lektor, CBS

Märtha Rehnberg
Co-Founder og Partner, DareDisrupt

 

Interessentgruppe

Anders Folmer Buhelt
Direktør, Ungdommens Røde Kors

Andreas Nielsen
Socialpolitisk konsulent, LO

Anya Eskildsen
Direktør, Niels Brock

Axel Hoppe
Sekretariatsleder, Produktionsskoleforeningen

Camilla Hjermind
Kontorchef, Erhvervsstyrelsen

Christian Hannibal
Leder, DIs digitaliseringsindsats

Christian Harsløf
Direktør for social, job og sundhed, Roskilde Kommune

Christina Juell-Sundbye
Leder, Frederiksberg Erhvervsforum

Claus Kjeldsen
HR-chef, COOP

Frank Ulmer
Fondsrådgiver, Velux Fonden

Hanne Stig Andersen
Kontorchef, Børne- og Socialministeriet

Jakob Heltoft
Kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Lars Midtiby
Direktør, Danske Handicaporganisationer

Majken Caroline Jakobsen
Chefkonsulent, Region Sjælland

Michael Schreiber
Direktør, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

Nickie Spile
Program Manager, Novo Nordisk Fonden

Pernille Storm-Larsen
Direktør for Corporate Affairs, ISS

Peter Zinckernagel
Næstformand, VUC Lederforening

 

Kontakt

Vil du vide mere? Kontakt projektleder Rune Riisbjerg Thomsen på rrt@socialkapitalfond.dk eller telefon 31 40 83 37

Læs mere om projekterne i Analyse her.

Udviklingschef
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Analysechef
Kristian Thor Jakobsen T: +45 30 22 67 92 E: ktj@socialkapitalfond.dk
Projektleder
Rune Riisbjerg Thomsen T: +45 31 40 83 37 E: rrt@socialkapitalfond.dk
Projektkoordinator
Ida Marie Bjerre Jepsen T: +45 60 46 71 56 E: imj@socialkapitalfond.dk