Kontakt

Disrupted? Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og sociale virksomheder

Den Sociale Kapitalfond har i samarbejde med TrygFonden og Det Centrale Handicapråd arbejdet for at blive klogere på hvilke konsekvenser den teknologiske udvikling har, for de grupper der allerede nu er på kanten af arbejdsmarkedet, og de virksomheder der skaber job til dem. Vi har i april 2018 lanceret ni anbefalinger, der vender risici til nye muligheder for inklusion af udsatte på fremtidens arbejdsmarked. Se vores afsluttende rapport her.

 

Om projektet

Projektet Disrupted? Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og sociale virksomheder har undersøgt, hvad den teknologiske udvikling betyder for de grupper, der allerede nu er på kanten af arbejdsmarkedet.

Projektet har haft særlig fokus på potentialerne: hvor og hvordan betyder nye teknologier nye muligheder? I hvilke virksomheder og brancher er fremtiden arbejdspladser for udsatte grupper?

I projektet er der brugt registerregisterdata til at sætte tal på udviklingen, som teknologien bidrager til. Særligt er der set på arbejdsmarkedet for udsatte grupper, den geografiske fordeling af job, der er velegnede til at blive løst af fysiske eller digitale robotter og de teknologiske muligheder for små og mellemstore virksomheder i Danmark. Se analyseresultaterne her.

På den baggrund har en gruppe af eksperter på tværs af teknologiområder bidraget med at identificere teknologier med potentiale til at hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet, og der er udformet en række anbefalinger til, hvordan potentialerne kan omsættes til praksis.

Analyseresultater – kort fortalt

  • 800.000 danskere, svarende til 39 pct., arbejder i dag i job med et stort potentiale for digitalisering og automatisering. Det vil sige, at forskellige slags robotter vil kunne udføre store dele af deres arbejdsopgaver.
  • Andelen er endnu højere blandt fx udsatte unge, ufaglærte, personer i fleksjob samt mennesker med fx ADHD eller muskelsvind. Typisk grupper, som i forvejen har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
  • Inden for jobtyper, hvor mange opgaver kan klares af fysiske og digitale robotter, stiger kravene til de ansattes kvalifikationer. Personer, der var ansat i et af disse job i 2010, havde således en betydeligt højere risiko for fem år senere enten at være blevet ledig eller være rykket til ufaglært arbejde.
  • Robotter og ny teknologi kan i fremtiden klare mange af de opgaver, som to ud af tre medarbejdere løser, i små eller mellemstore virksomheder (SMVer) inden for industri, anlæg, handel og transport.
  • Ser vi på SMVer, der tager et stort socialt ansvar, ved at have relativt mange ansat i fleks- og skånejob, er potentialet for automatisering særligt højt. De skal finde løsninger, så de kan konkurrere på et marked, der kan blive præget af automatisering, og fortsat at have personer fra kanten af arbejdsmarkedet ansat.

Se alle analyseresultater her.

 

Anbefalinger

Der er udarbejdet ni anbefalinger pba. projektet, der fokuserer på tre områder, hvor ny teknologi kan bidrage til at give udsatte en reel chance på det danske arbejdsmarked:

LÆRING

Anbefaling 1: De potentialer for læring, som VR og gamificering rummer, skal flytte ind i integrations- og beskæftigelsesindsatsen, så de, der har barrierer i forhold til sprog eller kultur, får mulighed for at træne arbejdssituationer ’med sikkerhedsnet’.

Anbefaling 2: Der skal udvikles en basis-softwareplatform til mindre virksomheder, så VR-løsninger bliver teknologisk og økonomisk lettere tilgængelige. Her kan hentes inspiration fra udviklingsplatforme på app-området, hvor man koder i et fælles ’sprog’, fx Unity.

Anbefaling 3: Erhvervslivets behov for arbejdskraft med specifikke egenskaber kortlægges på nationalt og regionalt niveau med tre-fem års perspektiv. Herefter tilrettelægges korte og fleksible uddannelsesforløb, så borgerne kan tilegne sig efterspurgte kompetencer.

ADGANG

Anbefaling 4: Talegenkendelse skal helt i mål på dansk, så det fungerer og er tilgængeligt for alle – uanset handicap, dialekt eller teknologikundskab.

Anbefaling 5: Det skal testes i en virksomhedskontekst, hvordan augmented reality kan bruges til at lette uddannelsespresset på udsatte medarbejdere og give dem bedre forudsætninger for at løse komplekse opgaver.

Anbefaling 6: Der skal udvikles en platform, der til enhver tid kan give et opdateret overblik over teknologier, der kan bidrage til at give personer med særlige behov lettere adgang til job, herunder styrke deres læring eller opkvalificering.

MATCH

Anbefaling 7: Platformsøkonomiens effekter for personer på kanten af arbejdsmarkedet skal analyseres, så vi i tide kan sætte ind for at begrænse eventuelle negative konsekvenser og indfri nye potentialer.

Anbefaling 8: Beskæftigelsesindsatsen skal i langt højere grad kunne matche opgaver med kandidater ud fra deres reelle – og måske uformelle – kompetencer. Her kan der hentes inspiration fra platforme som TaskRabbit, Fiverr og Hilfr, der forbinder arbejdsgivere med arbejdskraft.

Anbefaling 9: Vi skal udnytte al tilgængelig information om sammenhængene mellem interesser, kompetencer, uddannelse og job, som kan give den enkelte unge det bedste udgangspunkt for at lykkes. Vejledere og sagsbehandlere skal have et langt mere kvalificeret støttesystem til at vejlede – ud fra den enkeltes egenskaber, ønsker og ambitioner.

Se baggrund og nærmere om anbefalingerne i vores rapport fra s. 32 og frem her.

Tænketank, interessentgruppe og bidragsydere

Tænketank

Alexander Avanth
Fremtidskompetencespecialist og konsulent, DareDisrupt

Anders Kofod-Petersen
Professor, NTNU, og vicedirektør, Alexandra Instituttet. Projektleder, DABAI (Danish Center for Big Data Analytics Innovation)

Anders Thomsen
Direktør for politik og strategi, Microsoft Danmark

Christian Gabe
Managing Director, Technology Strategy, Accenture

David Dreyer Lassen
Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Frank Faurholt
Formand, Dansk Automationsselskab. Salgsdirektør, Siemens Danmark

Hanne Shapiro
Direktør, Hanne Shapiro Futures

Henrik Schärfe
CEO, Autonomous og ansvarlig for projekt med selvkørende biler i Vesthimmerland Kommune

Johan Oljeqvist
Adm. direktør, Stiftelsen Fryshuset

Kasper Nizam
Director, Social Digital

Kristoffer Gandrup-Marino
Chief of Innovation, Unicef

Mikkel Marfelt
PhD og Director of Research Partnerships, Labster. Ekstern lektor, CBS

Märtha Rehnberg
Co-Founder og Partner, DareDisrupt

 

Interessentgruppe

Anders Folmer Buhelt
Direktør, Ungdommens Røde Kors

Andreas Nielsen
Socialpolitisk konsulent, LO

Anya Eskildsen
Direktør, Niels Brock

Axel Hoppe
Sekretariatsleder, Produktionsskoleforeningen

Camilla Hjermind
Kontorchef, Erhvervsstyrelsen

Christian Hannibal
Leder, DIs digitaliseringsindsats

Christian Harsløf
Direktør for social, job og sundhed, Roskilde Kommune

Christina Juell-Sundbye
Leder, Frederiksberg Erhvervsforum

Claus Kjeldsen
HR-chef, COOP

Frank Ulmer
Fondsrådgiver, Velux Fonden

Hanne Stig Andersen
Kontorchef, Børne- og Socialministeriet

Jakob Heltoft
Kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Lars Midtiby
Direktør, Danske Handicaporganisationer

Majken Caroline Jakobsen
Chefkonsulent, Region Sjælland

Michael Schreiber
Direktør, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

Nickie Spile
Program Manager, Novo Nordisk Fonden

Pernille Storm-Larsen
Direktør for Corporate Affairs, ISS

Peter Zinckernagel
Næstformand, VUC Lederforening

Andre bidragsydere

Burchard Winski
HR Senior Specialist, Danfoss

Carsten Moberg
Direktør, Logistikkompagniet

Devin Mardell Cook
Head of Inclusive Innovation Challenge, MIT

Esben Østergaard
CTO, Universal Robots

Finn Brøndum
Uddannelseschef, Grundfos

Jonathan Løw
Forfatter og foredragsholder, Listen Louder

Jørgen Brorsen, Jobcenterchef
Frederiksberg Kommune

Karsten Frøhlich Hougaard
Chefkonsulent, Teknologisk Institut

Kristian Emil Andreasen
CEO, Kanda

Maria Bødker Boye
Jobcenterchef, Københavns Kommune

Martin Nygaard Enevoldsen
Business Development Manager, Unity Studios

Nigel Edmonson
Direktør, MADE (DI)

Sergio Oliveira
Business Developer, Khora VR

Stig Langvad
Disability Stakeholder Manager, Coloplast

Søren Jessen
Grundlægger, Nordic AI

 

Kontakt

Vil du vide mere? Kontakt projektleder Rune Riisbjerg Thomsen på rrt@socialkapitalfond.dk eller telefon 31 40 83 37

Læs mere om projekterne i Analyse her.

Udviklingschef (på barsel)
Anne Kjær Skovgaard T: +45 31 64 11 16 E: aks@socialkapitalfond.dk
Projektkoordinator
Ida Marie Bjerre Jepsen T: +45 60 46 71 56 E: imj@socialkapitalfond.dk