Kontakt

Investering i din virksomhed

Den Sociale Kapitalfond er en investeringsfond. Vi investerer i sociale virksomheder, der kan vokse og skabe nye muligheder til udsatte mennesker.

»Gennem samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond er vores telemarketing-afdeling blevet en god forretning, og samtidig har vi fordoblet antallet af synshandicappede medarbejdere.«

Connie Hasemann, direktør i All Ears.

JL17939-1051x675

 

Den Sociale Kapitalfond tager en aktiv rolle i udviklingen af virksomheden i tæt dialog med ejere og ledelse og via bestyrelsesposter for bl.a. at bidrage til virksomhedens vækst og sociale engagement.

Typer af investeringer

Den Sociale Kapitalfond arbejder med to typer af investeringer:

Egenkapitalinvestering

Denne investeringsform er målrettet socialt ansvarlige A/S og ApS vækstvirksomheder, der kræver kapital til at understøtte og sikre væksten. Investeringen betyder, at Den Sociale Kapitalfond kommer til at eje en del af virksomheden.

Ved egenkapitalinvestering øges balancen uden at gældsposterne stiger, hvilket betyder at virksomheden øger sin soliditet.

Virksomheder kan komme i betragtning til en investering, hvis de i en periode har vist et solidt vækst- og indtjeningspotentiale.

Vi arbejder også med konvertible lån, hvor Den Sociale Kapitalfond låner en virksomhed penge, og har mulighed på at konvertere lånet til egenkapital efter forudaftalte kriterier

Tålmodige lån

Den Sociale Kapitalfond ser lån som første skridt i at understøtte og udvikle virksomheder til at tage et større socialt ansvar og skabe inklusion i virksomheden. 

Lånefinansiering egner sig godt til virksomheder / organisationer som ikke er struktureret som et IVS, ApS eller A/S men som er fonds- eller foreningsbaserede.

Den Sociale Kapitalfonds lån indeholder typisk følgende elementer:

 • En afdragsfri periode – typisk i perioden lige efter udbetaling – for at bedst muligt at kunne understøtte udviklingen i virksomheden.
 • Udbetalingen foregår typisk i trancher – deludbetalinger – på baggrund af aftalte delmål.
 • En mulig konvertering af lån til egenkapital.

Find vores portefølje og læs om virksomhederne her

Kriterier

Din virksomhed skal leve op til fem kriterier for at søge om en investering:

 • Social indsats: Din virksomhed vil skabe eller skaber nye muligheder for udsatte mennesker i Danmark, f.eks. job, uddannelse, hjælpemidler el. lign.
 • Forretningsbaseret: Din virksomhed lever på kommercielle vilkår.
 • Vækstpotentiale: Din virksomhed vil ekspandere.
 • Ledelse: Din virksomhed har en professionel og kompetent ledelse.
 • Track record: Din virksomhed har allerede skabt resultater.

Investeringsproces

En investeringsproces tager ca. 8 uger og indeholder følgende elementer:

 • Screening: Virksomheden bliver screenet ved en samtale i forhold til vækstpotentiale og vores investeringskriterier.
 • Analyse: Virksomheden bliver analyseret i forhold til dens sociale model, forretningsmodel, økonomi, organisation, kunder, marked, interessenter, potentiale og investeringsbehov.
 • Plan: Den Sociale Kapitalfond og virksomheden udvikler en konkret investeringsplan med sociale- og forretningsmæssige mål.
 • Vilkår: Vi udarbejder en aftale med mål, kapital, periode med mere.
 • Risikoafdækning: Vi gennemfører en juridisk- og kommerciel due diligence på virksomheden.
 • Kontrakt: Begge parter underskriver en endelig investeringskontrakt.

Kontakt os

Kontakt os, og hør nærmere om dine muligheder for at få en investering.

Investeringschef
Steen
Lohse
T: +45 21 49 12 77 E: stl@socialkapitalfond.dk
Investeringschef
Jeanette
Thielfoldt
T: +45 27 15 47 21 E: jht@socialkapitalfond.dk