Kontakt

Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond investerer i:

 • sociale og socialøkonomiske virksomheder i Danmark
 • med en omsætning under 30 mio. kr.
 • der søger risikovillig kapital særligt i form af lån, samt sparring til forretningsudvikling
 • Vores lån er typisk på 1-3 mio. kr. med mulighed for opfølgningsinvestering – dog under 5 mio. kr. i samlet investering per virksomhed
 • Vi giver tæt sparring med ledelsen og er en tålmodig investor

Den Sociale Kapitalfond tager en aktiv rolle i udviklingen af virksomheden i tæt dialog med ejere og ledelse og via bestyrelsesposter for bl.a. at bidrage til virksomhedens vækst og sociale engagement.

Den Sociale Kapitalfond ser lån som første skridt i at understøtte og udvikle virksomheder til at tage et større socialt ansvar og skabe inklusion i virksomheden

Den Sociale Kapitalfonds lån indeholder typisk følgende elementer:

 • En afdragsfri periode – typisk i perioden lige efter udbetaling – for at bedst muligt at kunne understøtte udviklingen i virksomheden.
 • Udbetalingen foregår typisk i trancher – deludbetalinger – på baggrund af aftalte delmål.
 • En mulig konvertering af lån til egenkapital.
 • Find vores portefølje og læs om virksomhederne her

Vi arbejder også med konvertible lån, hvor Den Sociale Kapitalfond låner en virksomhed penge, og har mulighed på at konvertere lånet til egenkapital efter aftalte kriterier. Virksomheder kan komme i betragtning til en konvertering eller i særlige tilfælde direkte egenkapitalinvestering, hvis de i en periode har vist et solidt vækst- og indtjeningspotentiale.

Kriterier

Din virksomhed skal leve op til fem kriterier for at søge om en investering:

 • Social indsats: Din virksomhed vil skabe eller skaber nye muligheder for udsatte mennesker i Danmark, f.eks. job, uddannelse, hjælpemidler el.lign.
 • Forretningsbaseret: Din virksomhed lever på kommercielle vilkår.
 • Vækstpotentiale: Din virksomhed vil ekspandere.
 • Ledelse: Din virksomhed har en professionel og kompetent ledelse.
 • Track record: Din virksomhed har allerede skabt resultater.

Investeringsproces

En investeringsproces tager ca. 8-10 uger og indeholder følgende elementer:

 1. Screening: Virksomheden bliver screenet ved en samtale i forhold til vækstpotentiale og vores investeringskriterier.
 2. Analyse: Virksomheden bliver analyseret i forhold til dens sociale model, forretningsmodel, økonomi, organisation, kunder, marked, interessenter, potentiale og investeringsbehov.
 3. Plan: Den Sociale Kapitalfond og virksomheden udvikler en konkret investeringsplan med sociale- og forretningsmæssige mål.
 4. Vilkår: Vi udarbejder en aftale med mål, kapital, periode med mere.
 5. Risikoafdækning: Vi gennemfører en juridisk- og kommerciel due diligence på virksomheden.
 6. Kontrakt: Begge parter underskriver en endelig investeringskontrakt.

Kontakt

Kontakt os, og hør nærmere om dine muligheder for at få en investering.

Investeringschef
Steen
Lohse
T: +45 21 49 12 77 E: stl@socialkapitalfond.dk