Kontakt

Virksomheder der gør en forskel

Den Sociale Kapitalfond Invest

Mange virksomheder i Danmark drives af ejere med stærke værdier og ambitioner om at gøre en forskel. De ansætter ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, bidrager til udviklingen i udsatte lokalområder, og udvikler produkter og services som hjælper udsatte mennesker til at blive en del af fællesskabet.

Virksomhederne har ofte et stort vækstpotentiale – og ejerlederne ambitioner om at udvikle virksomheden, uden at slippe kontrollen helt eller give køb på de særlige værdier.

De er målgruppen for Den Sociale Kapitalfond Invest:

 • Mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sydsverige
 • Typisk inden for handel, produktion og service
 • Omsætning typisk 30 – 200 mio. kr. (Enterprise Value min. 10 mio. kr.)
 • Typisk et kapitalbehov på 5-30 mio. kr. eller derover
 • Stærke vækstpotentialer
 • Ønske om at gøre en social forskel

Hvad vi særligt kigger efter

Den Sociale Kapitalfond Invest er drevet af at skabe langsigtet økonomisk og social værdi i sunde vækstvirksomheder som gør en social forskel. Derfor kigger vi særligt efter:

 • Ledelse: Dygtige og ambitiøse (ejer)ledere – og en ledergruppe med god kemi. Vi ser helst at ledelsen er medejere.
 • Værdier: Et godt ”værdimatch” og fælles syn på forretningsmæssig udvikling og social ansvarlighed
 • Forretningsmodel: En god forretningsmodel – gerne på et ”nicheområde” med vækstpotentiale og robusthed overfor markedsudviklingen
 • Social ansvarlighed: Ambition og potentiale for at gøre en større social forskel – ved at ansætte flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, lave flere produkter og services for udsatte mennesker, eller bidrage mere til et udsat lokalområde
 • At gøre en forskel: Mulighed for at vi kan gøre en forskel – fx ved at sikre kapital til nye vækstplaner, bidrage til at gøre virksomheden bedre rustet til nye vækstspring, styrke den sociale ansvarlighed, forberede eller facilitere et generations- eller ejerskifte med respekt for ejerens særlige værdier – og hjælpe virksomheden realisere dens potentiale
 • Vi investerer ikke i startups eller deciderede turn-arounds

Vores måde at arbejde på

Den Sociale Kapitalfond Invest drives af et dedikeret og erfarent management team, og trækker derudover på en række faste samarbejdspartnere i fondens senior advisors, kompetencepartnere, og Den Sociale Kapitalfond.

Vi er en anderledes og værdidrevet kapitalfond, der bidrager som en engageret og ‘ligefrem’ medejer til virksomhedens eksisterende ejerskab og ledelse. Vi finder det afgørende vigtigt, at der er tale om et samarbejde med respekt for ejerledernes værdier, og med enighed om at nå fælles mål.

 • Vi er minoritetsinvestor (typisk 10-49 pct.) og samarbejder typisk med virksomheden i 4 til 7 år.
 • Vi investerer typisk 5-30 mio. kr. per virksomhed og kan kombinere egenkapitalinvesteringer med ansvarlige lån
 • Vi indgår i virksomhedens bestyrelse
 • Vi aftaler både økonomiske og sociale mål i samarbejde med ejere og ledelse. Både de økonomiske og sociale resultater rapporteres til fondens investorer og indgår i vores resultatmål
 • Vi bidrager aktivt til en systematisk udvikling af virksomheden – bl.a. inden for finansiel og operationel styring, forretningsudvikling, strategi, ledelse og organisationsudvikling, effektiv tilrettelæggelse af den sociale indsats, samt salg, markedsføring og branding.
 • Vi er præget af ordentlighed og omhyggelighed – men agerer effektivt, ubureaukratisk og i øjenhøjde.

Den Sociale Kapitalfond Invest arbejder målrettet med ansvarlighed i sine investeringer. Udover opstillingen af konkrete sociale mål i investeringerne opfordrer vi bl.a. til virksomhederne til at efterleve FNs Global Compact og praktisere god selskabsledelse, og vi udelukker nogle brancher i fondens investeringspolitik.

At forene social og forretningsmæssig succes

At drive sin virksomhed med en særlig social ansvarlighed behøver ikke at gå ud over forretningen. Tværtimod: Et godt formål ”tænder gnisten i øjnene” hos virksomhedens medarbejdere. Og det kan være en særlig fordel i en branche med mangel på medarbejdere, når opbakning fra kommune og lokalsamfund er vigtig, og når kunderne sætter pris på social ansvarlighed.

Men det kræver, at den sociale indsats og forretningen spiller sammen – og man bruger de muligheder, som bl.a. det offentlige tilbyder, optimalt. Det er Den Sociale Kapitalfond Invest ekspert i at hjælpe med.

Eksempler på sociale bundlinjer:

 • Mål om at minimum 10-20 pct. af medarbejderne er tidligere udsatte ledige
 • Skaber produkter/services som hjælper udsatte mennesker
 • Hjælper udsat lokalområde ved at udvikle og benytte lokale ressourcer

Vidste du at?

 • Hver tredje danske virksomhed har ansat mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet og hver tiende SMV – ca. 1800 virksomheder – har mindst 10 pct. udsatte mennesker ansat
 • Der er knapt 1200 SMVer i de 10 mest udsatte kommuner i Danmark
 • Der er over 600 danske virksomheder inden for opkvalificering, uddannelse og botræning af udsatte mennesker

Kontakt os

Kontakt os, og hør nærmere om dine muligheder for en investering.

Managing Partner
Lars Jannick Johansen T: +45 29 61 68 92 E: ljj@socialkapitalfond.dk
Partner
Jeanette Thielfoldt T: +45 27 15 47 21 E: jht@socialkapitalfond.dk
Investeringsdirektør
Mads Aaen T: 20629682 E: maa@socialkapitalfond.dk